Genomförda Examensarbeten och kandidatarbeten

Genomförda examensarbeten och kandidatarbeten på MindRoad fram till och med hösten 2017:
 

Transmission, storage, and visualization of data with ANT+,
Marcus Ericsson.
Examensarbete IT Linköpings universitet, 2015.

Utvärdering av användbarhet hos LTE-modelleringsmjukvara,
Ludvig Helén och Robin Dahlberg.
Kandidatarbete Datavetenskap Linköpings universitet, 2016.

GPU-acceleration of Image Rendering and Sorting Algorithms with the OpenCL framework,
Anders Söderholm och Justus Sörman.
Kandidatarbete Datavetenskap Linköpings universitet, 2016.

A Parallel FPGA Implementation of Image Convolution,
Henrik Ström.
Examensarbete Datateknik Linköpings universitet, 2016.

Comparison of Technologies for General-Purpose Computing on Graphics Processing Units,
Torbjörn Sörman.
Examensarbete Datateknik Linköpings universitet, 2016.

Global Illumination using Voxel Cone Tracing on Mobile Deivces
Conrad Wahlén.
Examensarbete Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, 2016.

Jämförelse av GPGPU-ramverk och AES-metoder,
Emil Berggren och Tobias Gustafsson,
Kandidatarbet Datateknik, Jönköping University, 2017.

Analysis of GPU accelerated OpenCL applications on the Intel HD 4600 GPU,
Arvid Johnsson.
Examensarbete Datavetenskap, Linköpings universitet, 2017.

A Parallel FPGA Implementation of Image Subtraction using a Space-Varying Kernel (pågående),
Matilda Ralmé.
Examensarbete Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, 2017.

Deep Learning for Autonomous Collision Avoidance,
Oliver Strömgren.
Examensarbete Datavetenskap Linköpings universitet, 2017.

Evaluating Deep Learning algorithms for navigating a robot car (pågående),
Filip Magnusson,
Examensarbete Datateknik Linköpings universitet, 2018.

A Qualitative Comparison Study Between Common GPGPU Frameworks,
Adam Söderström,
Examensarbete Medieteknik Linköpings universitet, 2018.