Utveckling av inbyggda system med Yocto Project

Produkter med inbyggda system har vuxit både i storlek och i funktionalitet från små kontroll- och mätenheter till uppkopplade produkter med ett stort antal applikationer. Det kan vara produkter med grafiska användargränssnitt eller webbaserade användargränssnitt som hanterar många nätverksprotokoll med olika standarder som t ex TCP/IP.

Linux är idag det vanligaste valet när man utvecklar mer kraftfulla och uppkopplade inbyggda system. Linux går att köra på ett antal olika arkitekturer som PowerPC, ARM och MIPS och stöder alla sorters applikationer. Det gör det möjligt att snabbt få upp det mesta av ett inbyggt system med hjälp av standardverktyg och standardapplikationer.

Yocto Projects är idag det verktyg som de flesta använder för att utveckla ett inbyggt system i Linux.

I kursen går vi igenom tankarna bakom Yocto Project och hur det förhåller sig till andra open source-projekt. Vi går också igenom hur man börjar utveckla i Yocto och gör en djupdykning i byggsystemet, utveckling av recipe och arkitekturer.

Teorin blandas med demonstrationer, övningar och diskussioner. I den här utbildningen är fokus mer på diskussioner än praktiska övningar. Som exempel på övningar kan nämnas lägga till recipes till en image, skapa recipes samt generera och använda SDK:er.

Målgrupp
Målgruppen är utvecklare som utvecklar med Yocto-kompatibla byggsystem.

Mål
Efter genomgången utbildning vet du vilka möjligheter Yocto Project erbjuder. Du förstår hur man utvecklar i kod för inbyggda system i Yocto och kan de viktigaste koncepten.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha viss Linux/Unix-vana.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

  • Embedded Linux
  • Yocto Project
  • Bitbake
  • Konfigurationer
  • Recept
  • Meta-lager
  • SDK
  • Optimeringar
  • Klasser
  • Patcher


Intresseanmälan
Här görs anmälan och intresseanmälan till utveckling av inbyggda system med Yocto Projects.

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila academy@mindroad.se.

Kurstillfällen 2018

Stockholm: 16 - 17 maj
Göteborg: 10 - 11 oktober

Pris

Aktuellt pris för utbildningen hittar du här.

Anmälan

Anmälan och intresseanmälan till utveckling av inbyggda system med Yocto Project.