Ledning

Åsa Detterfelt
VD MindRoad AB

 

Åsa Detterfelt är magister i datavetenskap från Linköpings tekniska högskola. Hon har arbetat med företagsledning i 20 år i roller som General Manager, styrelseordförande, vice VD, grundare, platschef, affärsenhetschef, försäljningschef, projektledare och kompetensledare.

Åsa brinner för tre saker; entreprenörskap, mjukvaruutveckling och internationellt arbete. Hon har startat verksamheter både i egen regi och drivit upp verksamheter åt andra ett flertal gånger. Hon har varit engagerad i tio år i SMIL som arbetar med företagsutveckling i Linköping bland annat som styrelseordförande.

När det gäller mjukvaruutveckling finns hjärtat i kompilatorkonstruktion, objektorientering samt data- och telekom. Hon har bland annat utvecklat kompilatorer och objektorienterade programmeringsspråk för programmering av Ericssons växlar.

Åsa kommer senast från ett uppdrag som General Manager för ett svenskt ingenjörsbolag i Kina med ett 50-tal anställda med huvudkontor i Beiijng.

Linkedin-profil
Direktnummer: 
+46-70-659 58 12

E-post: 
asa.detterfelt@mindroad.se

Anders Larsson
Affärsenhetschef MindRoad Embedded

 

Anders Larsson är teknologie doktor i Datorsystem med inriktning mot inbyggda realtidssystem från Linköpings tekniska högskola. Bland de publikationer Anders gjort kan nämnas artiklar om design av testbara system. Hans avhandling har titeln "Test Optimization for Core-based System-on-chip".

Under doktorandutbildningen undervisade Anders i Datorarkitektur, Design av digitala testbara system, Objektorienterad programmering och Programutvecklingsmetodik.

De senaste sju åren har Anders arbetat som mjukvaruutvecklare med design och utveckling av mjukvara för ett system som mobiloperatörer använder för samtal, data, SMS och MMS. Där har Anders ansvarat för implementationen av det IP-baserade protokollet Diameter och 3GPP Gy Online Charging Reference Point. Anders har arbetat både i Sverige och internationellt.

Linkedin-profil
 
Direktnummer: 
+46-70-659 58 47

E-post: 
anders.larsson@mindroad.se

Lars Huge
Affärsenhetschef MindRoad Application

 

Lars Huge har drygt 20 års arbetslivserfarenhet från roller som operativ chef, marknadschef, projektledare, affärsutvecklare, programme manager och tidigare från roller som systemingenjör, applikationsspecialist och amanuens på matematikinstitutionen på Linköpings tekniska högskola.

Lars är civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings tekniska högskola och har en MBA från Stockholm School of Economics. 

Hans tidigare arbetsgivare har varit företag som Ericsson, Sectra där han bland annat arbetat flera år i USA och Australien, SICK IVP, C3 Technologies. Han kommer senast från Zenterio.

Linkedin-profil
Direktnummer: 
+46-70-659 58 26

post: 
lars.huge@mindroad.se