"SIP och IMS" och "SIP - Introduktion"

För att använda kommunikationstjänster som IP-telefoni, email, chat och SMS i IP-baserad nät så används SIP - Session Initiation Protocol för att sätta upp kommunikationen. Den standard som har valts i telekomvärlden för att kunna erbjuda multimediatjänster på ett IP-baserat är IMS - IP Multimedia Subsystem.

I kursen ingår en genomgång av SIP-protokollet, transaktionshantering, dialoger, olika felsituationer, hur IMS är uppbyggt och hur man använder SIP och IMS i multimedia och IP-telefonilösningar och vilket stöd SIP erbjuder för t.ex. Presence och Instant Messaging. Utbildningen går igenom hur SIP i mobila och fasta telekomnät samt ger en förståelse för IP-telefoni.

Vi erbjuder också en endagarsutbildning enbart i SIP. Då går vi igenom SIP-arkitekturen och gör en djupdykning i SIP-meddelandena (kapitel "SIP-arkitekturen" nedan).

Målgrupp
Målgruppen är ingenjörer som planerar att använda, utvärdera eller arbeta med IMS och behöver en förståelse för IMS-arkitekturen.

Instruktör
Instruktörer är Hans Persson för "SIP - Introduktion" och Johan Bergqvist för "SIP och IMS".
Hans har många års erfarenhet av att arbeta med SIP i praktiken från InGate där Hans arbetade med brandväggar med SIP-stöd. Han har undervisat i SIP både i Sverige och internationellt.
Johan är specialiserad på IP-teknik och har arbetat i branschen i mer än 10 år. Han har undervisat i SIP och IMS sedan mitten av 2000-talet.

Förkunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om datakommunikation.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen "SIP och IMS" genomförs under två dagar.
Kursen "SIP - Introduktion" genomförs under en dag.

Innehåll

Introduktion till IMS
Om Voice-over-IP och signaleringsprotokoll för IP.
Huvudegenskaper och fördelar med IMS.
Marknadstrender och konvergens mot IP-baserade nät.
Översikt av IMS-arkitekturen.
Standardiseringsorganisationerna 3GPP och IETF.
Implementation av IMS-nät ur operatörens synvinkel.

SIP-arkitekturen
SIP och SDP.
SIP-komponenterna och deras funktion.
Metoder och svarskoder.
Samtalshantering och mediabeskrivning.
Generella utökningar och IMS-specifika SIP och SDP-utökningar.

IMS-arkitekturen
Nätverksarkitekturen och nätverksnoder i IMS.
Registrering och samtalshantering.
Roaming och interoperabilitet.
Mediatransport och QoS i IMS.
Identifiering av användare och nätverkssäkerhet.
Debiteringsstöd i IMS.

Tjänster i IMS
OMA.
Tjänstearkitekturen med applikationsservrar.
Standardiserade tillämpningar i IMS - Presence, Messaging och PoC.
DRM för upphovsskydd.
Utveckling av tjänster.
Tjänstescenario i IMS.

Intresseanmälan
Här görs intresseanmälan till utbildning i "SIP och IMS" och "SIP - Introduktion".

Mer information
För mer information kontakta David Carlmark, 070-6595803, eller Åsa Detterfelt, 070-6595812, alternativt maila academy@mindroad.se.

Kurstillfällen 2016

SIP och IMS:

      Stockholm: 28 - 29 september

SIP - Introduktion:
      Stockholm: 30 april

Pris

Aktuellt pris för utbildningen hittar du här.

Anmälan

Här gör du anmälan till "SIP och IMS" och "SIP - Introduktion".

Instuktör Johan Bergqvist