Amazon Web Service

Amazon Web Service är en molntjänst där du kan leverera tjänster med mycket hög tillgänglighet och som går att skala från få till en mycket stort antal användare. I den här utbildningen går vi igenom hur du använder Amazon Web Services på ett effektivt sätt.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Vad är AWS
 • För- och nackdelar
  • Lokalisering och expansion över hela världen.
  • Jämförelse med egna datorhallar.
  • Växa och minska dynamiskt.
  • Tid från utveckling till driftsatt tjänst.
 • Vad kostar det?
 • EC2 - datorinstanser
  • Storlekar och kostnader
  • Images (AMI)
  • Auto Scaling Groups - växa och krympa dynamiskt
 • Lagring
  • Filsystem - blocknivå (EBS)
  • Delade filsystem - nätverksnivå (EFS)
  • Objekt (S3)
  • Långtidslagring (Glacier)
 • Databaser
  • Relationsdatabaser (RDS)
  • NoSQL-databaser
  • RAM-cache
 • Nätverk
  • Ditt virtuella moln (VPC)
  • Elastic Load Balancing
  • Fasta nätverksanslutningar
  • DNS (Route 53)
 • API:er för att styra AWS
 • Analys och loggning
 • Säkerhet
 • Övriga tjänster


Anmälan
Utbildningen ges på begäran. Är du intresserad kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila academy@mindroad.se!

Kurstillfällen 2018

Utbildningen ges på begäran.

Anmälan

Intresseanmälan görs på mail till academy@mindroad.se