Hadoop för utvecklare

Hadoop är ett system för att lagra och analysera stora mängder data. Istället för att använda kraftfulla men dyra specialbyggda maskiner använder man ett kluster av noder som består av maskiner med standardhårdvara. Hadoop hanterar kommunikation mellan noderna, felhantering av noder och gör det möjligt för utvecklare att skriva applikationer och köra dem på klustret.

I kursen går vi igenom de olika ramverk och modeller som finns för att utveckla applikationer på Hadoop-kluster och när det är lämpligt att använda dem. Vi går igenom praktiska metoder för att bryta ner problem för att köras parallellt och hur man undviker vanliga prestandaproblem.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till Java-utvecklare som vill lära sig att hantera stora mängder data på Hadoop.

Mål
Kursen ger dig en förståelse för hur Hadoop fungerar och hur du utnyttjar det på bästa sätt för att lösa Big Data-problem. Du får en möjlighet att pröva på olika ramverk som körs på Hadoop-kluster.


Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha erfarenhet av mjukvaruutveckling i java samt grundläggande kunskaper om databaser.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
Kursinnehållet är:

Introduktion till Hadoop

Hadoops komponenter:

  • HDFS
  • YARN
  • MapReduce

Frameworks som använder sig av Hadoop:

  • Spark
  • HBASE
  • Hive
  • Pig
  • Storm (på YARN)

Intresseanmälan
Här görs intresseanmälan till utbildning i Hadoop för utvecklare.

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila academy@mindroad.se.

Kurstillfällen 2018

Stockholm: 19 - 20 februari
Stockholm: 24 -25 september

Pris

Aktuellt pris för utbildningen hittar du  här.

Anmälan

Anmälan till kursen Hadoop för utvecklare.