Att jobba på MindRoad

Alla som arbetar hos oss är nyckelpersoner. Vi bygger företaget tillsammans. Vi hjälps åt både med att utföra uppdragen, men också med att bygga verksamheten. Alla anställda är en del av företagets ansikte utåt. Vi hjälps åt med rekrytering, med att utveckla processer och rutiner och med att ständigt förbättra verksamheten.

Bygg det företag du själv vill jobba på
Vi letar efter dig som ser det som en unik möjlighet att bygga och utveckla verksamhet tillsammans med mycket duktiga, trevliga och kompetenta medarbetare. Vi ska tillsammans bygga det företag som vi själva vill jobba på.

De bästa medarbetarna
Vi har ett stort fokus på kompetens, engagemang och resultatinriktning. Det gör att de du kommer att jobba med är bland de bästa i branschen. Du får tillgång till ett nätverk med mycket hög kompetens och mycket trevliga medarbetare. Vi har roligt tillsammans och vi utvecklas både tekniskt och som företag varje dag.

Kompetensutveckling
Det vi arbetar med är kompetens. Kompetens är en färskvara. Därför ser vi det som en nödvändighet att kontinuerligt fylla på med kompetens. Både inom de områden som man arbetar med just nu, och det som är en förutsättning för framtida uppdrag. Vi arbetar med en kombination av att lära av varandra där vi delar med oss av den kunskap vi har från våra uppdrag och från våra intresseområden, med att hålla utbildningar för andra. Att undervisa andra är det bästa sättet att verkligen lära sig själv på djupet. Det kombinerat med att arbeta med kvalificerade uppdrag åt kunder med spetskompetens inom sina områden gör att vi varje dag bygger på vår kompetens, både som medarbetare och som företag.

Vad gör vi?
Vi arbetar med mjukvaruutveckling inom inbyggda system och applikationsutveckling och med att sprida vår kunskap genom utbildningar.

Vad får du göra hos oss?
När du jobbar hos oss har du stora möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Vi har en tät dialog om vad du vill göra och kombinerat med vad som är bäst för företaget.

Mjukvaruutvecklingen görs i projekt. Det innebär att du utför ett arbete med ett givet mål och en given deadline, oftast tillsammans med andra. När projektet är avslutat får du arbeta med ett nytt projekt. Exakt vilket programspråk, eller utvecklingsmiljö, som används varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas. Det innebär att det är bra om du har en bredd i din kompetens och en viss flexibilitet. Det ställer också krav på att du är intelligent samt att du har fokus på vilket problem som ska lösas, på algoritmutveckling och på utveckling av kod som är lätt för andra att förstå och arbeta vidare med, snarare än på programspråk och verktyg. I projekten arbetar vi enligt agila arbetssätt. Det kan vara Scrum, eller Kanban, beroende på uppgiften.  Projekten utför vi både i våra egna lokaler och hos våra kunder beroende på situation och behov.

Vill du vara med i arbetet med rekrytering av nya anställda eller i arbetet med att hitta nya uppdrag och kunder är det mer än välkommet. Detsamma gäller om du vill vara med och leda examensarbeten, studentprojekt eller praktikarbete.

Är du intresserad av att publicera din kunskap i form av vetenskapliga artiklar och att presentera på konferenser eller mässor är det också mer än välkommet.

Vill du representera företaget utåt på andra sätt finns alla möjligheter. Bara fantasin sätter gränserna.

Vi har regelbundna aktiviteter för att bygga vidare på vår kompetens och för att lära känna varandra på ett lite mer avslappnat vis. Varje månad har vi någon form av kompetensutvecklingsaktivitet och någon form av social aktivitet.

När du börjar hos oss får du en personlig handledare som introducerar dig till verksamheten, kollegorna och vårt arbetssätt. I dina uppdrag har du alltid tillgång till dina kollegor som bollplank och som tekniskt stöd när det finns behov av det.

Vad ska du bidra med?
Vi letar efter dig som vill vara med och bygga vårt företag med att bygga kompetens, bidra med engagemang och med att lösa våra kunders behov på det bästa och effektivaste sättet. Det i sin tur betyder att du får arbeta med några av de bästa och mest kompetenta kollegorna som också har ett stort engagemang och ett resultatinriktat arbetssätt.

Intresserad av att arbeta internationellt?
Är du intresserad av att arbeta internationellt finns möjligheterna att göra det.

Vart ska vi?
Målet är att tillsammans bygga ett företag baserat på:
Trivsel
Det ska vara roligt att jobba med våra kunder, våra uppdrag, vår verksamhet och kollegorna. Både till vardags och till fest. Vi kavlar upp ärmarna och jobbar tillsammans i vardagen och vi unnar oss att fira framgångar, sätta guldkant på arbetet genom att ha roligt tillsammans, göra saker tillsammans som inte nödvändigtvis har med arbetsuppgifterna att göra och att också träffas tillsammans med respektive och familjer för att göra något roligt med jämna mellanrum.
Renommé
Det vi gör ska alltid vidareutveckla vårt renommé. Vi ska ha de mest kompetenta medarbetarna, ständigt arbeta med kompetens och att dela med oss av vår kompetens, utföra uppdragen på de bästa sätten och bygga det bästa företaget.
Strukturkapital
Vi bygger värde i företaget genom att ständigt förbättra våra processer och rutiner, genom att arbeta med de mest intressanta kunderna och genom att spara och bygga vidare på den kompetens och erfarenheter vi bygger upp tillsammans. Våra processer och rutiner ska vara effektiva och stödja verksamheten på det bästa sättet i alla lägen.
Tillväxt
Företaget ska växa kontinuerligt. Målet är att växa med en anställd per månad.
Vinst
Vi finns för att lösa våra kunders behov. Gör vi det på det bästa sättet ger det resultat. För att kunna ha roligt tillsammans, för att kunna bygga renommé, för att kunna växa och för att kunna bygga strukturkapital behöver vi visa vinst. Det är grunden för att företaget fungerar och för att vi ska kunna komma vidare.

Aktuella tjänster

loading...