Grafikkortsprogrammering med OpenCL, Cuda och DirectX - En jämförelse

Utvecklingen av mikroprocessorer i stationära och mobila datorer och andra enheter går mer och mer mot användning av flerkärniga CPU:er, eftersom den teoretiska gränsen för transistorers klockfrekvens närmar sig. Det ger ett ökat fokus på parallellisering av mjukvara för att kunna använda system så effektivt som möjligt.

Samtidigt har utvecklingen av grafikprocessorerna som finns i de flesta moderna datorer blivit alltmer avancerade, vilket ger en möjlighet att utnyttja den extra beräkningskapaciteten i grafikprocessorerna för vissa typer av beräkningsintensiva uppgifter. Genom att kunna använda GPU:n får tekniken nya möjligheter vid beräkningar och systemen kan bli snabbare. Men olika system och tekniker kan vara olika lämpliga eller förberedda för grafikprocessorns beräkningshjälp.

Uppgiften

Uppgiften är att mäta OpenCL:s, Cuda:s och DirectX:s kapacitet mot varandra då GPU:n används för beräkningsavlastning. Resultatet ska utvärderas mot en tidigare implementation av FFT (Fast Fournier Transform).

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)