Linköping

Jönköping

Stockholm


Göteborg
c/o Dockside
Regnbågsgatan 8B
417 55 Göteborg
Sweden

Jönköping
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Sweden

Linköping
Teknikringen 1F
583 30 Linköping
Sweden

Stockholm (från 2020-08-01)
Besöksadress:
c/o Embassy House
Medborgarplatsen 3, 8 tr
118 26 Stockholm
Sweden

Postadress:
MindRoad AB
Box 141
118 72 Stockholm

Kontakta oss

Göteborg


Kontaktpersoner
MindRoad AB
Åsa Detterfelt, VD
asa.detterfelt@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 12

MindRoad AB, Inbyggda system
Anders Larsson, Affärsenhetschef
anders.larsson@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 47

MindRoad AB, Applikationsutveckling
Lars Huge, Affärsenhetschef
lars.huge@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 26

MindRoad AB, Sourcing och internationella affärer
Åsa Detterfelt
asa.detterfelt@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 12

MindRoad Syd AB
Ivar Olsson, Försäljning och rekrytering
ivar.olsson@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 49

MindRoad Academy AB
Åsa Detterfelt, VD
asa.detterfelt@mindroad.se
Telefon: +46-70-659 58 12


Övriga kontaktadresser
Allmänt: info@mindroad.se
Rekrytering: rekrytering@mindroad.se
Utbildningar: academy@mindroad.se
Fakturor: invoice@mindroad.se