Utveckling av inbyggda system

Vi erbjuder spektskompetens inom utveckling av inbyggda system med realtidsegenskaper. Vi erbjuder också möjligheten att vara en utvecklingsavdelning att hyra.
I våra uppdrag är det ofta  bild- eller signalbehandling inblandad. Algoritmutveckling är en viktig del. Utvecklingen görs med:

 • C/C++
 • Matlab
 • Simulink
 • FPGA
 • RT Linux, eller något annat RTOS.

Utveckling av mjukvarusystem

Vi erbjuder spetskomeptens inom utveckling av mjukvarusystem, både backend-utveckling, frontend-utveckling och fullstack-utveckling.
Vi erbjuder all kompetens som behövs för att genomföra ett mjukvaruutvecklingsprojekt som mjukvaruutvecklare, testare, kravställare och projektledare.

Utvecklingen görs ofta i Java, C# , eller C++ ofta i kombination med JavaScript  och någon form SQL-databas.
 

Utbildningar

Vi erbjuder spetsutbildningar inom utveckling av inbyggda system och utveckling av IT-system. Exempel på våra utbildningar är:

 • Software Craftmanship
 • Python 3 Fundamentals
 • JavaScript och modern webbutveckling
 • Utveckling av inbyggda system med Yocto Project
 • Avancerad C++
 • Git för utvecklare
 • Införande av agila arbetssätt

Jobb och examensarbeten

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med kvalificerad mjukvarutveckling inom inbygga system, applikationsutveckling och/eller som instruktör. Mer information finns under rubriken Jobba hos oss. Vi erbjuder löpande examensarbete.


Nyheter

Vi kompletterar vår utbildning i SOLID och TDD med en del om Clean Code. 

SOLID och TDD är effektiva sätt att jobba med storskalig objektorienterad utveckling. Clean Code handlar om att utveckla kod som är lätt att förstå av alla i teamet, både nu och i framtiden.

Effektiv mjukvaruutveckling är ett hantverk, som tar tid att lära sig. Målet med utbildningen att visa verktyg för att skriva kod som är:
 • Lätt att modifiera
 • Lätt att utöka
 • Där eventuella fel snabbt kan upptäckas och snabbt kan hanteras
 • Och framför allt där egenskaperna består över hela produktens livslängd.

I kursen blandar vi teori och övningar baserade på verkliga exempel, gärna från din egen verksamhet.

Vill du veta mer, kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 0706595812.
Läs hela inlägget »
2023-09-06
Presentationen från seminariet om boot-optimering för Embedded Linux
2023-09-05
Extra tillfälle av seminariet om hur man kortar boottiderna för ett Embedded Linux-system den 
2023-08-25
Python-nätverk i Linköping - Första träff 11/10
2023-08-16
Våra mest populära utbildningar
2023-08-09
Frukostseminarium i Embedded Linux den 5/9 med Kjell Enblom i Linköping - Korta boottiden under 1 se
2023-06-13
Rust-utvecklare till Stockholm sökes
2023-05-11
.Net-utvecklare till Stockholm sökes
2023-04-26
Publicerad artikel - Conference proceedings, Image Analysis, 23rd Scandinavian Conference, SCIA 2023
2023-04-23
Artikel godkänd på SCIA 2023, Swedish Conference of Image Analyisis

Kontakta oss på info@mindroad.se, eller på 070-659 58 12.