Deep Learning

Ett populärt och omtalat område är Machine Learning. Ett delområde som har fått ett stort genombrott och som har visat bra resultat speciellt inom datorseende är Deep Learning. Deep Learning bygger på stora neuronnät som representerar hjärnan och andra nervsystem. Dessa är i grunden självlärande algoritmer som försöker lära sig olika abstraktions mönster i data för att kunna lösa en specifik uppgift.

Uppgift

Uppgiften är att titta på olika algoritmer som används och implementera neuronnät för att jämföra både prestanda och effektivitet. Resultatet ska utvärderas mot en tidigare implementation av nätverket VGG16, ett 16 lager djupt neuronnät, som används för styrning av en autonom robotbil.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y, I eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)