Big Data och Data Mining

Big Data är en term som beskriver en samling data så stor att det uppstår problem vid hantering och lagring utav denna medels traditionella beprövade metoder. Det blir ett reellt problem då informationsmängden växer explosionsartat i dagens uppkopplade samhälle.

Uppgift

Uppgiften består i att identifiera, analysera och modellera problematiken och eventuella angreppssätt som kan tas för att möjliggöra hantering av denna typ av datamängd.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)