Om oss

MindRoad är ett företag som satsar på spetskompetens. Vi sätter en ära i att ha de mest kompetenta, engagerade och affärsmässiga medarbetarna. Hos oss är kunden, de anställda, kompetens, trivsel, tillväxt och strukturkapital ledorden.

Vi arbetar med mjukvaruutveckling i inbyggda och komplexa system, med applikationsutveckling och med undervisning i Sverige och med nära samarbete med Kina. På så sätt kan vi erbjuda ett komplett utbud till våra kunder från utbildning, expertkonsulttjänster, systemutveckling och hjälp med produktion i Asien och/eller inköp. Vi kan också hjälpa till med utlägg av arbete där målet är att 30% av uppdraget utförs i Sverige och 70% i Asien av våra kompetenta partners. På så sätt kan vi hålla utvecklingskostnaderna nere och fortfarande leverera med den högsta kvaliteten.

 

Våra anställa har en akademisk bakgrund. Alla är åtminstone civilingenjör, eller motsvarande. Vi samarbetar med ett flertal partners, där den gemensamma nämnaren är samma höga nivå på kompetens, engagemang och affärsmässighet. Vi samarbetar också med seniorkonsulter med expertkompetens inom sitt område, som vi kallar emeritus, och med universitetsvärlden för att hitta de bästa blivande anställda.
 

Alltid rätt kunskap och rätt erfarenhet

Vårt mål är att för varje uppdrag erbjuda rätt kunskap och rätt erfarenhet. Vi bemannar våra uppdrag med anställda, kandidater, partners, alumnis, emeritus och/eller studenter så att vi alltid har rätt kompetens och erfarenhet för varje uppgift. På så sätt kan vi alltid se till att leverera rätt kvalitet till rätt pris. Vi kan också ha full flexibilitet och kan snabbt rampa upp och rampa ner bemanningen beroende på behov, situation och efterfrågan.

Affärsidé

Vi utvecklar mjukvarusystem och kompetens åt företag som är marknadsledande i sina branschar med målet att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Värdegrund

Vi strävar efter att alltid:
  • Förenkla våra kunders arbete.
  • Erbjuda och utföra excellenta tjänster.
  • Erbjuda utmanande arbetsuppgifter och ett stort personligt ansvar med motsvarande befogenheter, där målet är ett företag där man trivs och ständigt utvecklas.
  • Anställa de mest kompetenta medarbetarna.
  • Respektera varandra för vad vi är och för våra åsikter.

Hörnstenar

MindRoads verksamhet baseras på kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständig förbättring, lära av andra, snabba reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan. Läs mer om vårt fundament.