SOLID, TDD och Clean Clode - Software Craftmanship

Vi kompletterar vår utbildning i SOLID och TDD med en del om Clean Code. 

SOLID och TDD är effektiva sätt att jobba med storskalig objektorienterad utveckling. Clean Code handlar om att utveckla kod som är lätt att förstå av alla i teamet, både nu och i framtiden.

Effektiv mjukvaruutveckling är ett hantverk, som tar tid att lära sig. Målet med utbildningen att visa verktyg för att skriva kod som är:
  • Lätt att modifiera
  • Lätt att utöka
  • Där eventuella fel snabbt kan upptäckas och snabbt kan hanteras
  • Och framför allt där egenskaperna består över hela produktens livslängd.

I kursen blandar vi teori och övningar baserade på verkliga exempel, gärna från din egen verksamhet.

Vill du veta mer, kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 0706595812.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter