Utbildning i Software Craftmanship - Konsten att bygga storskalig professionell mjukvara

Nu erbjuder vi en ny utbildning i Software Craftmanhip, konsten att bygga storskalig professionell mjukvara. Effektiv mjukvaruutveckling är ett hantverk, som tar lång tid att lära sig. I den här utbildning lär vi ut hantverket när man arbetar med objektorienterad kod. Innehållet baserar sig på teori, verkliga exempel och best practice.
Målet är att man ska kunna utveckla mjukvara som är:

 • Lätt att modifiera
 • Lätt att utöka
 • Där eventuella fel snabbt upptäcks och snabbt kan hanteras
 • Där egenskaperna ovan består över hela produktens livslängd
Utbildningen är utformad som en seminarieserie uppdelad på tio tillfällen. På varje seminarium går vi igenom teori och jobbar tillsammans med minst en övning per tillfälle. Mellan tillfällena får man med sig en uppgift som ska göras tillsamman till nästa tillfälle och som diskuteras på det tillfället. Stort fokus läggs på verkliga exempel och på ”best-practice".

Temat för seminarierna är:
 1. Objektorienterad design och programmering, där vi går igenom principer för objektorienterad utveckling som Solid och Low Coupling/High Cohesion.
 2. Design patterns och UML
 3. Att arbeta i C++ med RAI (Resource acquisition is initialization), smarta pekare, minnehantering och error propagation.
 4. Continuous Integration
 5. Testdriven utveckling (TDD)
 6. Refakturering
 7. Scrum, XP och teamarbete
Några av seminarierna ovan är uppdelade på två tillfällen.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter