Nyheter

2017 > 03

Välkommen på frukostseminarium om effektiv användning av JIRA torsdagen den 30:e mars klockan 07.30 - 08.45 på Teknikringen 1F i Linköping.

Erik Lidström går igenom varför man bör fundera på att använda Atlassians JIRA i både små och stora företag. Rätt använt blir JIRA en grundbult för att organisera företagets information och projekt.

På agendan:
- Introduktion till JIRA
- JIRA för Scrum och Kanban
- JIRA för supportärenden
- Introduktion till hur Jira kan konfigureras för just dina behov
- Confluence för Wiki och Bitbucket för Git
- Områden där man bör fundera på komplementära verktyg
- Några tips kring JIRA

Erik Lidström har mer än tio års erfarenhet av utvecklingsprocesser, integra­tion av design och test samt system­utveckling. Han har bland annat jobbat 13 år i Telecom-branschen. I botten är Erik teknologie doktor från Uppsala univer­sitet, där en del av forskningen gjordes på ESRF i Grenoble.

Anmäl dig här.

Läs hela inlägget »

Tillsammans med ett team från North Dakota State University (NDSU) utvecklar vi ett verktyg, Storyteller, för smart hantering av User Stories. User Stories är en kortfattad beskrivning av ett användsningsfall för ett system. De beskriver vad en användare kan göra med produkten och vad resultatet blir.

Syftet med Storyteller är att underlätta framtagandet av User Stories så de blir välformulerade, konsisa och inte överlappar varandra.

Arbetet leds av Richard Fält, som är en av våra seniora kravanalytiker. En presentation av arbetet och hur det genomför från teamet i North Dakota finns här.

Läs hela inlägget »

JobbGPS, som förra året var Sveriges största jobbmässa med 1800 besökare, går av stapeln i Värnamo den 8 mars, och då finns MindRoad med bland utställarna.
 
Mer information om JobbGPS finns här:

Läs hela inlägget »

MindRoad kommer att finnas representerade på Trygghetsrådets rekryteringsmässa i Borås den 7 mars. Hittills är över 120 personer anmälda, bland annat många som berörs av neddragningarna på Ericsson i Borås, och vi ser fram emot att få träffa ett flertal intressanta kandidater.

Information om rekryteringsmässan finns här.

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv