Nyheter

2014 > 05

Vi söker två projektledare för en kunds räkning. Det första uppdraget är att leda tre teamledare som leder var sitt utvecklingsteam som nyutvecklar delar av deras kärnsystem. Projektledaren ska ha minst fem års erfarenhet av projektledning inom systemutveckling av mjukvarulösningar inom stora organisationer.  God kunskap ska finnas av kravhantering och agiila utvecklingsmetoder. Två referenser ska lämnas.

Det andra uppdraget är att som projektledare leda IT-projekt och förstudier av teknisk och verksamhetsutvecklande karaktär. Uppdraget löper under ett år.

För mer information kontakta oss på info@mindroad.se, eller 070-6595812.

Läs hela inlägget »

MindRoad hjälper Wolfram Mathcore med införande av agila metoder. I införandet ingår genomgång av agila metoder, arbetssätt enligt Scrum och Kanban, workshop för införande samt uppföljning i sprintplaneringar, sprintdemonstrationer och retrospective. Här är mer information om vad som ingår i införandet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: agila metoder, mindroad

Den 2 - 5/6 genomför vi en utbildning i IP-programmering för Windows till ett kraftigt rabatterat pris i Linköping på Teknikringen 1. Mer information om kursen hittar du här. Anmäl intresse genom att registrera dig här (ingen kostnad kommer att dras vid anmälan).

Läs hela inlägget »

En ny affärsenhetschef, tillika senior partner, för MindRoad Embedded är anställd. Vi kan inte avslöja hans namn än, den nyfikne får veta mer i augusti.
En förhandsintroduktion är att han är  teknologie doktor i Datorsystem med inriktning mot inbyggda realtidssystem. De senaste sju åren har han arbetat både i Sverige och internationellt med mjukvaruutveckling och design av komplexa system för telekommunikation, där Diameter har varit en väsentlig del. Vi hälsar vår nye affärsenhetschef välkommen och ser honom som som ett stort och värdefullt tillskott till verksamheten!
Mer information utlovas i början av juli.

Läs hela inlägget »

MindRoad anlitar Agaro som partner för genomförande av införande av agila metoder hos våra kunder. Genom Agaro får vi tillgång till spetskomptens inom agila metor i allmänhet och Scrum och Kanban i synnerhet. För mer information om Agaro se www.agaro.se.

Läs hela inlägget »

MindRoad erbjuder utbildning i avancerad IP-programmering. Utbildningen kan fås både som anpassad utbildning, eller som öppen utbildning hos oss. För mer information se kursbeskrivningen under MindRoad Academy.

Läs hela inlägget »

MindRoad utvecklar ett generellt system för att läsa in sensorinformation via gränssnittet ANT+, visa informationen i realtid och spara ner datat i en databas som senare kan användas för att generera olika former av rapporter.

Läs hela inlägget »

Mindroad erbjuder ett struktruerat sätt att införa agila metoder i en kombination av teorigenomgång, coachning och anpassade uppföljningar. Mer information om hur införandet genomförs hittar du här. Här anmäler du intresse av att veta mer, eller av att titta på ett införande av agila metoder i din organisation.

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv