Nyheter

2015

Vi hälsar Simon välkommen till MindRoad!

Simon har läst till Civilingenjör i datorteknik på Linköpings universitet och har arbetat sedan 2009 på företag som Ericsson, Autoliv och Image System. Han har också undervisat i Operativsystem, nätverk och klient-/serverteknik.

Simon utvecklar i Python, C, C++, C#, Matlab, JavaScript med Node.js.  Han säger själv att han ”...har en god IT-kompetens inom många områden som nätverks, säkerhet, webb och är allmänbildad när det gäller teknik. Ser mig själv som rätt händig … ”

Vi är glada att ha med Simon och ser honom som ett värdefullt tillskott till MindRoads verksamhet.

Läs hela inlägget »

Den 25/11 tog vi emot Team Obelix från Linköpings universitet för att berätta om vad man kan jobba med på MindRoad och hur det är att göra examensarbete hos oss. Det var ett 15-tal blivande civilingenjörer med inriktning mot Datateknik som besökte oss. Det var många intresserade frågor och de flesta stannade kvar och minglade ett par timmar efter presentationernas slut.

Läs hela inlägget »

Vi är hemma efter en långweekend i Spanien där vi har jobbat med företagets utveckling och umgåtts. Bland aktiviteterna fanns bad i en mycket salt rosafärgad saltsjö, middagar på olika restauranger och ett och annat bad i både pool och hav.

Läs hela inlägget »

Under hösten har vi förstärkning av två duktiga examensarbetare från Linköpings universitet. Våra exjobbare är:

 • Torbjörn Sörman, blivande civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet.
  Torbjörn gör en jämförelse av GPGPU-ramverk där han jämför CUDA, OpenCL, DirectCompute och Open GL. Han utvärderar dem genom att implementera en FFT-algoritm på respektive plattform för att sedan utvärdera prestanda och respektive ramverks fördelar och nackdelar.
 • Henrik Ström, blivande civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet.
  Henrik analyserar en parallell implementering av en bildbehandlingsalgoritm på en FPGA. Hans arbete utgår från ett tidigare examensarbete som jämförde multicoreprogrammering på CPU med motsvarande implementation på en GPU. Algoritmen Henrik utgår från är Image Convolution. Han kommer utvärdera resultaten på FPGA:n med de tidigare resultaten på GPU och CPU.
Läs hela inlägget »

Den 10/11 - 12/11 är det generalrepetition för vår FPGA-utbildning i Linköping.

Utbildningern har fokus på de moment som uppträder i ett typiskt FPGA-projekt; från systemdesign och val av FPGA-leverantör och kretsfamilj, via hårdvaruaspekter för integration av FPGA-kretsen i det aktuella systemet fram till implementation och verifiering av den faktiska FPGA-designen. Exemplen i kursen är från ett faktiskt projekt där vi går igenom typiska programstrukturer och "best practice". Mer information finns i kursbeskrivningen.

Utbildningen genomförs som generalrepetition. Därför ges en rabatt på 4.000 kr på det här kurstillfället.

Läs hela inlägget »

Vi hälsar Eje Svensson välkommen till MindRoad!

Eje är datavetare från Linköpings Universitet. Han är en bred mjukvaruutvecklare med åtta års professionell erfarenhet av mjukvaruutveckling. Han driver också egna mjukvaruprojekt på fritiden, där han har utvecklat självlärande algoritmer, system med meddelandeöverföring i realtid med flera lager av feltolerans, modeller för att analysera och strukturera data och mycket mera.

Eje utvecklar i de flesta programspråk. I sina uppdrag har han främst jobbat med C#/.NET, Java, JavaScript och Python. Det har varit frontend- och backend-utveckling, automatisering av Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment och utveckling av webbaserade gränssnitt.

Bland de tidigare uppdragen kan nämnas:

 • Utveckling av rekommendationssystem för e-handel utvecklat i Python under Linux med MySQL.
 • Utveckling av användargränssnitt, geokodning och ruttoptimering för ett planeringssystem för taxi-operatörer. Utvecklingen gjordes i Java, JEE och JavaScript. Jira användes för ärendehantering.
 • Utveckling av plattform för realtidsoptimeringar och utveckling av användargränssnitt för ett planeringssystem för servicetekniker. Utvecklingen gjordes i C#/.NET, Java, JavaScript, C++, XML, Erlang, Ruby, Haskell m.m i Windows-miljö. Bland de databassystem som användes fanns Microsoft SQL Server och Mongo DB. Jenkins användes för Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment.
Vi ser Eje som ett stort tillskott till verksamheten och hälsar honom varmt välkommen!
Läs hela inlägget »

Konstantin är en mycket erfaren embedded-utvecklare med 15+ års erfarenhet. Han arbetar med allt från 8-bitar inbyggda system-designer till enterprise Java-lösningar och allt däremellan. Konstantins första uppdrag hos oss är som coach och instruktör för Linux kernel-utveckling och utveckling av drivrutiner i Linux.

Bland Konstantins tidigare uppdrag kan nämnas:

 • Utveckling av server-kod skriven i Erlang.
 • Utveckling och konfigurering av Linux kernel för IPTV-plattformar.
 • Utveckling av IPTV-mjukvara och applikationer för IPTV.
 • Utveckling av styrkort för Night Vision-system.
 • Integration av testramverk för enhetstester.
 • Utveckling av Android-lösningar.
Bland Konstantins kompetenser finns:
 • Utveckling av inbyggda system.
 • Linux kernel och GNU-utveckling.
 • Utveckling av Webb-tjänster, webb-programmering, client/server-utveckling.
 • Applikationsutveckling i Linux-miljö.
 • Kryptering och säkerhet.
 • Hårdvarudesign.
Konstantin utvecklar i C/C++, Java (SE/ME), Python, JavaScript, C#, Erlang, Objective-C, Ruby, Assembler, Scala, Perl och ytterligare några språk.

Vi ser Konstantin som ett stort och värdefullt tillskott till verksamheten och ser att han kan bidra med värdefull kompetens och erfarenhet både som utvecklare inom embedded- och applikations-utveckling samt som instruktör.
Läs hela inlägget »

I september genomför vi tre utbildningstillfällen i kursen Continuous Integration och testning med Jenkins. Ett tillfälle i Linköping, ett i Stockholm och ett i Göteborg. För mer information se kursbeskrivningen.

Läs hela inlägget »

Kajsa har sju års erfarenhet av digital bildbehandling där hon har jobbat med:

 • Forskning
 • Algorithmutveckling
 • Mjukvaruutveckling främst i Matlab, Java, C++, och C#.
 • Testning
 • Kvalitetssäkring för ISO-revisioner.
Kajsa är civilingenjör i Medieteknik från Linköpings universitet. Hon kommer senast från Sapheneia Development som utvecklar applikationer för digital bildbehandling.

Hon har även publicerat en artikel på 16Th Scandinavian Conference, SCIA 2009 med titeln "Fast Prototype Based Noise Reduction in Image Analysis".

Vi hälsar Kajsa välkommen och är mycket glada att ha med henne ombord!
Läs hela inlägget »

Erik har över tio års erfarenhet av internationellt arbete inom telekomindustrin. Han har dessutom en forskarbakgrund med över 10 års erfarenhet av forskning i en internationell miljö. Han är teknologie doktor i Fysik, han har erhållit Prins Bertil stipendium för forskning i Rutherford-Appleton Laboratory i Storbrittanien. Han har studerat i Lausanne i Schweiz och arbetat bland annat i Kina, Frankrike, Marocko, Storbritannien och Mauretanien.

Bland Eriks tidigare uppdrag kan nämnas:

 • Utveckling och tester av basstationer för LTE (eNodeB) åt Huawei Technologies.
 • Utvecklingschef på Teligents kontor i Paris.
 • Utvecklingsingenjör på Teligents kontor i Storbritannien.
 • Ansvarig för införande av talsvarssystem åt Maroc Telecom.
 • Utveckling av processer och rutiner för kvalitetssäkring av utveckling av mjukvara för set-top-boxar för digital-TV åt Zenterio.
Vi är mycket glada att ha med Erik på vår resa och ser honom som ett mycket värdefullt tillskott till verksamheten.
Läs hela inlägget »

Mattias är civilingenjör från Medieteknikprogrammet på Linköpings universitet. Han har sedan 2008 jobbat i uppdrag på ST-Ericsson och det senaste året på Ericsson, där han framför allt har arbetat med test och utveckling av testverktyg, med integration, med CM och med processutveckling.  Bland uppdragen kan nämnas:

 • Ericsson: CM med ansvar för produktkonfiguration och processutveckling.
 • ST-Ericsson: Integration och test av uppdaterade moduler i mobiltelefoner.
 • ST-Ericsson: Systemtest av testmjukvara som används för produktionstest av mobiltelefoner.
 • ST-Ericsson: Utveckling av basbandsfunktionalitet för testmjukvara för mobiltelefoner.
 • ST-Ericsson: CM med ansvar för att leda CCB (Control Change Board). Ansvarig för releaser av ny mjukvara och dokumentation.
Mattias utvecklar i C++, C#, .Net, Java, Python, OpenGL, XML, xHTML och JavaScript. Han är van vid att jobba enligt Scrum och Kanban.

Mattias kommer senast från Ericpol i Linköping.

Vi är glada att ha med Mattias på MindRoad och ser honom som ett stort tillskott till verksamheten! Vi hälsar honom välkommen till oss!
Läs hela inlägget »

Jörgen Fransson är en mycket erfaren systemingenjör med inriktning på inbyggda system. 

Jörgen har haft uppdrag som systemingenjör på Saab sedan 2008, senast med integration av avioniksystemet för Gripen i Saabs simulatorer. Innan dess var han forskningsingenjör på FOI inom informationssystem. På FOI arbetade han med:

 • Elektronisk näsa - Ett multisensorsystem för detektion av människor under rasmassor.
 • Datafusion av markmålsobservationer.
 • Klassificering av  radarvarnardata - ett expertsystem för klassificering aoch asociering av radarvarnardata.
 • Utvärdering av kustartillerisystem.
 • Simulering av observationer vid ubåtsjakt.
 • Markövervakning med sensorer.
I grunden är Jörgen civilingenjör i datorteknik från Linköpings universitet med examen 1983.

Jörgen kommer senast från Prevas i Linköping.

Vi ser Jörgen som ett stort tillskott till verksamheten och är glada att ha med honom på vår resa!
Läs hela inlägget »

Under maj - augusti kommer vi att ha tre mycket kvalificerade sommarjobbare. Det är:

 • Henrik Wallenius, som just har avslutat sitt fjärde år på sin civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik på Chalmers Tekniska högskola. Henrik har läst sitt fjärde år i Singapore på National University of Singapore där han har fördjupat sig inom realtidsprogrammering, reglerteknik och linjära system, bildbehandling, dynamiska system och neurala nätverk.
 • John Heerfordt Sjöqvist, som har avslutat sitt tredje år på civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik vid Lunds Tekniska Högskola. Johns intresseområden är signalbehandling, programmering, matematisk modellering och reglerteknik. John kommer att läsa sitt fjärde år i Lausanne på École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Det blir också hans sista år eftersom han har läst in masterkurser parallellt med grundutbildningen.
 • Daniel Häggmyr, som läser Datorteknikprogrammet på Linköpings Universitet. Daniel börjar sitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen till hösten och är vår vinnare i sommarjobbstävlingen som vi utannonserade på LARM i år. Daniel har visat att han briljerar inom programmering, inbyggda system, hårdvarukonstruktion, bildbehandling och inte minst förmågan att sätta upp mål och att genomföra komplexa projekt.
Vi ser fram emot en intressant sommar tillsammans med våra sommmarjobbare.
Läs hela inlägget »

Under våren har vi förstärkning av fyra duktiga examensarbetare från Linköpings universitet. Våra exjobbare är:

 • Justus Sörman och Anders Söderholm analyserar multicoreprogrammering med hjälp av exekvering på GPU:n.
 • Robin Dahlberg och Ludvig Helén tar fram en labbmiljö för vår LTE-utbildning.
Läs hela inlägget »
Från det extrainsatta seminarietillfället Från det extrainsatta seminarietillfället

Ett tack till er som deltog i våra frukostseminarium om riskbaserad testning, inte minst för de intressanta diskussionerna och viljan att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

På seminariet gick Kristian Randjelovic igenom ett strukturerat sätt att arbeta med en heuristisk modell för riskbaserad testning baserad på en artikel av James Bach, en frontfigur inom test och testmetodik. Artikeln finns att hämta här Heuristisk Risk-Based testing.

Vi genomförde två fullsatta seminarium, ett i onsdags och ett i onsdags veckan före. Ett tack även till EAST - Association for Software Testers in Östergötland som var medarrangör till seminarierna.

Läs hela inlägget »

Vinnaren i vår tävling på LARM är nu utsedd. Den överlägsne vinnaren är Daniel Häggmyr som har vunnit ett sommarjobb på MindRoad.

Tävlingen genomfördes i två steg. Det första delmomenten var en tävling på plats på LARM. Uppgiften var att komplettera ett program som implementerade ett spel. När programmet var klart skulle de tävlande spela spelet. Tre vinnare vann var sin Raspberry Pi 2.

Nästa delmoment var att utveckla en lösning med hjälp av sin Raspberry Pi. Daniel valde att bygga en lastbilsrobot med kamera som kan fjärrstyras trådlöst från en dator eller som på egen hand kan följa en boll som man rullar framför lastbilen. Han monterade en kamera och själva Raspberry Pi:n på en befintlig lastbilsrobot och tog fram styrelektronik för styrning av roboten. Med hjälp av en bildbehandlingsalgoritm och ett styrprogram implementerat i Python har han implementerat en självgående robot som kan styras trådlöst från en dator, eller som kan följa en boll.

Resultatet finns att beskåda på YouTube

Daniel är blivande civilingenjör i Datateknik från Linköpings Universitet.

Grattis Daniel! Vi ser fram emot att jobba med dig!

Läs hela inlägget »

Vårt frukostseminarium den 22 april blev övertecknat med råge. Därför bjuder vi in till ett extrainsatt seminarietillfälle den 29 april. Temat för seminariet är riskbaserad testning som vi ger i sammarbete med  EAST - Association for Software Testers in Östergötland.

Några viktiga frågor i all form av testning är "Vad ska vi testa?" och "Hur mycket ska vi testa?". Eftersom tid, pengar och resurser behöver användas på ett effektivt sätt behövs strategier och verktyg för att fokusera på rätt uppgifter. Riskbaserad testning ett sådant verktyg som är ett effektivt stöd för att avgöra vilka delar i systemet som ska testas och vilken ordning det ska göras. På så sätt kan man få ett ändamålsenligt testarbete med en metod som är särskilt väl lämpad för utveckling i agila projekt. I seminariet går vi igenom en heuristisk riskbaserad teststrategimodell framtagen av James Bach.

Seminariet är framtaget som inspiration för testare och för alla andra som är intresserade av testning.

Föredragshållare är Kristian Randjelovic som är specialist inom test och testledning. Han har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med alla former av test som integrationstest, systemtest och acceptanstest från företag som Nokia, Teligent, Ericsson, Motorola, SICK IVP och Rikspolisstyrelsen. Kristian är också instruktör i vår utbildning för testcertifiering.

Vi serverar frukost från klockan 08.00 och börjar seminariet klockan 08.30. Vi är i våra lokaler på Teknikringen 1F. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se.

Läs hela inlägget »

 Den 22 april bjuder vi in till ett seminarium i riskbaserad testning.

Några viktiga frågor i all form av testning är "Vad ska vi testa?" och "Hur mycket ska vi testa?". Eftersom tid, pengar och resurser behöver användas på ett effektivt sätt behövs strategier och verktyg för att fokusera på rätt uppgifter. Riskbaserad testning ett sådant verktyg som är ett effektivt stöd för att avgöra vilka delar i systemet som ska testas och vilken ordning det ska göras. På så sätt kan man få ett ändamålsenligt testarbete med en metod som är särskilt väl lämpad för utveckling i agila projekt. I seminariet går vi igenom en heuristisk riskbaserad teststrategimodell framtagen av James Bach.

Seminariet är framtaget som inspiration för testare och för alla andra som är intresserade av testning.

Föredragshållare är Kristian Randjelovic som är specialist inom test och testledning. Han har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med alla former av test som integrationstest, systemtest och acceptanstest från företag som Nokia, Teligent, Ericsson, Motorola, SICK IVP och Rikspolisstyrelsen. Kristian är också instruktör i vår utbildning för testcertifiering.

Vi serverar frukost från klockan 08.00 och börjar seminariet klockan 08.30. Vi är i våra lokaler på Teknikringen 1F. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se.

Läs hela inlägget »

På onsdag den 25/3 bjuder vi in till exjobbskväll där vi går igenom de exjobb vi har tillgängliga. Är du blivande civilingenjör och på jakt efter exjobb är du välkommen. Vi börjar 17.30 och håller på till 19.00. Vi bjuder på något att äta och dricka. Anmäl dig till Marcus Ericsson, marcus.ericsson@mindroad.se, eller Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se.

Läs hela inlägget »

6 mars 2000 började börserna falla efter en lång uppgång. Det blev dagen då IT-bubblan sprack. Företagen i Mjärdevi tappade på kort tid 2 000 anställda. IT-branschen har återhämtat sig. Men en tendens till en ny bubbla finns.

En artikel i Corren om Åsa Detterfelts bild av hur det var då:
http://www.affarsliv.com/start/fler-nyheter/en-fartblind-tid-sa-minns-de-it-bubblan

Läs hela inlägget »

Imorgon ställer vi ut på Linköpings arbetsmarknadsdagar, LARM. Förberedelserna pågår för fullt.

Vi kommer att ha en tävling i montern där studenter duktiga på mjukvaruutveckling av inbyggda system kan vinna en av tre Raspberry Pi 2 Model B+. De tre vinnarna tävlar sedan vidare i ett nästa steg där vinsten är ett sommarjobb på MindRoad.

Läs hela inlägget »

Tack alla som förgyllde vår inflyttningsfest! Det var fantastiskt roligt! Ett tack även till Paul Lindvall och till Lena Miranda som invigningstalade. Vi hade över 100 gäster i våra lokaler och festen pågick flera timmar efter att portarna stängdes. Jättekul att så många är intresserade av vårt företag!

Läs hela inlägget »

MindRoad och BDD bjuder in till inflyttningsmingel och öppet hus den 5 februari klockan 16.00.

Paul Lindvall, vice ordförande i kommunstyrelsen, och Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park, invigningstalar. Därefter bjuder vi på en lättare förtäring och mingel i våra nya lokaler.

För att veta hur mycket mat vi ska beställa vore det bra om du anmäler om du kan komma, eller ej, senast den 29 januari genom att skicka ett mail till Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se.

Välkommen den 5/2 klockan 16.00!

Läs hela inlägget »

Vi hälsar Marcus välkommen som fast anställd från årsskiftet! På MindRoad kommer Marcus att arbeta med mjukvaruutveckling i Java och JEE med hjälp av Eclipse, JSF, JPA/Hibernate, Git och Jenkins.

Marcus högskoleutbildning är Informationsteknologi med inriktning mot System On a Chip, som är en civilingenjörsutbildning på Linköpings Tekniska Högskola. Utöver studierna har han varit aktiv i LinTek (Linköpings Teknologers Studentkår) som studiesocialt ansvarig, Marcus syns också på Nationernas hus och Ryds Herrgård som DJ.

Vi är glada att ha Marcus med i verksamheten och ser honom som ett värdefullt tillskott till företaget.
 

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv