Nyheter

2023 > 09

Vi kompletterar vår utbildning i SOLID och TDD med en del om Clean Code. 

SOLID och TDD är effektiva sätt att jobba med storskalig objektorienterad utveckling. Clean Code handlar om att utveckla kod som är lätt att förstå av alla i teamet, både nu och i framtiden.

Effektiv mjukvaruutveckling är ett hantverk, som tar tid att lära sig. Målet med utbildningen att visa verktyg för att skriva kod som är:
  • Lätt att modifiera
  • Lätt att utöka
  • Där eventuella fel snabbt kan upptäckas och snabbt kan hanteras
  • Och framför allt där egenskaperna består över hela produktens livslängd.

I kursen blandar vi teori och övningar baserade på verkliga exempel, gärna från din egen verksamhet.

Vill du veta mer, kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 0706595812.
Läs hela inlägget »

Här finns presentationen från frukostseminariet om att korta ner boot-tiden till under 1 sekund från frukostseminariet den 5/9.

På seminariet visade Kjell på handfast sätt hur man effektivt kan korta ner boot-tiderna för ett Embedded Linux system i ett antal olika steg. I exemplet utgick han från ett system där boot-tiden var 23 sekunder. Efter alla optimeringssteg var boot-tiden mellan 1- 2 sekunder. Han visade också vad man kunde göra för att ytterligare för ner tiden till under 1 sekund.

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv