Nyheter

2015 > 09

Vi hälsar Eje Svensson välkommen till MindRoad!

Eje är datavetare från Linköpings Universitet. Han är en bred mjukvaruutvecklare med åtta års professionell erfarenhet av mjukvaruutveckling. Han driver också egna mjukvaruprojekt på fritiden, där han har utvecklat självlärande algoritmer, system med meddelandeöverföring i realtid med flera lager av feltolerans, modeller för att analysera och strukturera data och mycket mera.

Eje utvecklar i de flesta programspråk. I sina uppdrag har han främst jobbat med C#/.NET, Java, JavaScript och Python. Det har varit frontend- och backend-utveckling, automatisering av Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment och utveckling av webbaserade gränssnitt.

Bland de tidigare uppdragen kan nämnas:

  • Utveckling av rekommendationssystem för e-handel utvecklat i Python under Linux med MySQL.
  • Utveckling av användargränssnitt, geokodning och ruttoptimering för ett planeringssystem för taxi-operatörer. Utvecklingen gjordes i Java, JEE och JavaScript. Jira användes för ärendehantering.
  • Utveckling av plattform för realtidsoptimeringar och utveckling av användargränssnitt för ett planeringssystem för servicetekniker. Utvecklingen gjordes i C#/.NET, Java, JavaScript, C++, XML, Erlang, Ruby, Haskell m.m i Windows-miljö. Bland de databassystem som användes fanns Microsoft SQL Server och Mongo DB. Jenkins användes för Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment.
Vi ser Eje som ett stort tillskott till verksamheten och hälsar honom varmt välkommen!
Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv