Nyheter

2014 > 08

Vi söker en senior mjukvaruutvecklare med ingenjörsbakgrund med 3 - 6 års erfarenhet av Java/JEE-programmering.

Förutom Java-utveckling behöver du behärska Javascript, olika webbtekniker, Spring och Subversion. Det är en fördel om du är van vid att arbeta med agila metoder och Continuous Integration med verktyg som Raven eller Jenkins.  Även erfarenhet av JSF, JQuery, Tomcat, SOAP, REST, Json och MySQL är meriterande.

För mer information kontakta Anders Larsson, 070-659 58 47.  Mer information om hur det är att jobba på MindRoad hittar du här.

Svara till Anders Larsson på anders.larsson@mindroad.se. Vi vill ha din ansökan senast 7/9.

Läs hela inlägget »

Under september och oktober genomför vi utbildningar i:

Utbildningarna genomförs i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Klicka på länkarna ovan för mer information och för kursdatum. Du kan också se de planerade kurstillfällena här.
Läs hela inlägget »

Vi välkomnar Anders Larsson som affärsenhetschef för MindRoad Embedded!

Anders är teknologie doktor i Datorsystem med inriktning mot inbyggda realtidssystem från Linköpings tekniska högskola. Bland de publikationer Anders gjort kan nämnas artiklar om design av testbara system. Hans avhandling har titeln "Test Optimization for Core-based System-on-chip".
Under doktorandutbildningen undervisade Anders i Datorarkitektur, Design av digitala testbara system, Objektorienterad programmering och Programutvecklingsmetodik.

De senaste sju åren har Anders arbetat som mjukvaruutvecklare med design och utveckling av mjukvara för ett system som mobiloperatörer använder för samtal, data, SMS och MMS. Där har Anders ansvarat för implementationen av det IP-baserade protokollet Diameter och 3GPP Gy Online Charging Reference Point.
Anders har arbetat både i Sverige och internationellt som mjukvaruutvecklare och som gästforskare vid Duke University i USA.

Anders är mycket intresserad av sport och motion. Han antar gärna nya utmaningar, men fullföljer alltid sina projekt hela vägen. Han har genomfört 14 Vätternrundor, fyra maratonlopp, en svensk klassiker och inte minst Styrkepröven - ett Norskt cykellopp mellan Trondheim och Oslo.

Vi hälsar vår nye affärsenhetschef välkommen och ser honom som som ett stort och värdefullt tillskott till verksamheten!

Läs hela inlägget »

Vi söker två ingenjörer för uppdrag i Shanghai till hösten, dels en dataarkitekt och dels en lösningsarkitekt. Båda uppdragen är på tre månader med option på förlängning med start i mitten av augusti eller i början av september. För båda uppdragen krävs erfarenhet från telekombranschen, gärna från Ericsson eller Nokia.

Som datorarkitekt ska du arbeta med design av övergripande dataarkitekturer för tjänsteleveranser.

Som lösningsarkitekt ska du arbeta med design av den övergripande affärsarkitekturen med organisation, processer, mätetal för tjänsteleveransen. Du ska också kommunicera med kunden och guida teamen som ska utveckla modellen på en mer detaljerad nivå.

För mer information om uppdragen kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 070-6595812.

Svara senast 2014-08-20

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv