Nyheter

2014 > 07

Vi hälsar Jonas Karlsson välkommen som applikationsutvecklare på MindRoad!

Jonas är mjukvaruutvecklare med fokus på objektorienterad utveckling i allmänhet och på Java och C# i synnerhet. Jonas har jobbat sedan 2004 med professionell mjukvaruutveckling. Bland hans tidigare erfarenheter finns:

  • Utveckling av testverktyg för last- och stabilitetstester på Ericsson.
  • Utveckling av konfigureringsverktyg för Olsbergs.
  • Utveckling av visualiseringsverktyg stora mängder testdata från last- och stabilitetstester av BSC:n för Ericsson.
  • Utveckling av OpenERP-moduler för affärssystem.
  • Programmering av inbyggt system för Rimaster.
  • Handledning av examensarbeten, praktikarbeten och studentprojekt.

Jonas utvecklar i C#, Java, C++, C och olika scriptspråk. De ramverk och verktyg han jobbar med är .Net, JEE, JPA (Java Persistant API), Spring, Jain SIP API, JSF, PostgreSQL, MS SQL, MySQL, Jenkins, Jira, Eclipse, JQuery, JSTL, Jasper Reports, Hibernate, Visual Studio, iReport, HighCharts, Watir, Ruby och Google Gson.

I grunden har Jonas en magister i Datavetenskap, som han har kompletterat med en fördjupning i objektorienterad programmering i Java och .NET.

Vi är mycket glada att få jobba med Jonas och ser honom som ett mycket värdefullt tillskott till verksamheten!

Läs hela inlägget »

Vi söker en dataarkitekt och en lösningsarkitekt för arbete i Kina i höst. Båda uppdragen är på tre månader med option på förlängning och med start i mitten av augusti.

För båda uppdragen krävs erfarenhet från telekombranschen och av utrullning av nätverk, gärna från Ericsson eller Nokia.

Som datorarkitekt ska du arbeta med design av övergripande dataarkitekturer för tjänsteleveranser.

Som lösningsarkitekt ska du arbeta med design av den övergripande affärsarkitekturen med organisation, processer, mätetal för tjänsteleveransen. Du ska också kommunicera med kunden och guida teamen som ska utveckla modellen på en mer detaljerad nivå.

För mer information om uppdragen kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 070-6595812.

Svar behövs senast 2014-07-22.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nro, arbete i kina, telekom

MindRoad erbjuder nu utbildning i det öppna mobila operativsystem Android som släpptes 2007 och som standardiseras av konsortiet Open Handset Alliance.

Android Open Source Project leds av Google och är ansvariga för vidareutveckling av Android. Androidbaserade enheter har störst marknadsandel av smartphones, med en marknadsandel på 43,6% av marknaden i USA under det tredje kvartalet 2010.

Det finns ett stort antal utvecklare av mobila appar och widgets för Android. Många av apparna finns tillgängliga online på Google Play, som drivs av Google. Appar kan även laddas ner från andra tredje parters. De utvecklas i Java-kod och XML, som körs på den virtuella maskinen Dalvik. I maj 2013 hade 48 miljarder appar installerats från Google Play Store och den 3 september 2013 hade 1 miljard Android-enheter aktiverats.

I kursen får du lära dig att utveckla appar med användargränssnitt utvecklade för surfplattor, telefoner och andra Androidbaserade enheter. Du får också lära dig använda de stödverktyg som finns för till exempel felsökning, loggning och optimering, samt att publicera dina appar på Google Play.

Instruktör är Johan Estberger som är en erfaren och hängiven Androidutvecklare.

Mer information finns under kursbeskrivningen.

Läs hela inlägget »

Continuous Integration, CI, är ett allt vanligare sätt att hantera komplexiteten i moderna utvecklingsprojekt. Istället för att skriva ett antal moduler var för sig och sedan utföra en tidsödande integrationsfas, ofta kallad "big bang", i slutet av varje projekt så testar man redan från början varje modul för sig och ser till att de kan samarbeta så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet. Jenkins  är det marknadsledande systemet för att automatisera samt följa upp integration och testning.

I kursen går vi igenom CI steg för steg, från att sätta upp en Jenkinsserver och ett enkelt byggjobb, via att börja utveckla enhetstester och modultester samt följa upp kodtäckning och statistik, till att automatisera leveransen fullt ut. Efter att ha gått kursen har du en förståelse för CI och varför man använder Continuous Integration. Du kan sätta upp en Jenkinsserver och ska byggjobb. Du vet vilken typ av tester som lämpar sig för automatisering. Du kan ta fram enhetstester i ditt favoritspråk och du kan presentera testresultaten på ett tydligt sätt. Du vet också hur man arbetar med felsökning och med kodgranskning med hjälp av Gerrit.

Målgruppen är ingenjörer som arbetar som utvecklare eller testare som behöver en förståelse för CI och Jenkins samt blivande Jenkinsadministratörer och intresserade projektledare.

Instruktör är Johan Bergqvist som arbetar med CI, Jenkins och GIP på Ericsson och som är en erfaren instruktör. Johan är specialiserad på IP-teknik och har arbetat i branschen i mer än 10 år.

Mer information finns under kursbeskrivningen.

Läs hela inlägget »
loading...

Arkiv