Utvärdera HotPants-algoritmen för Image Convolution med jämförbara algoritmer

HOTPANTS är en open-source algoritm som används för astronomisk bildsubtraktionsfotometri.

Astronomisk bildsubtraktionsfotometri är en grundläggande metod för att upptäckta nya himmelska eller astronomiska fenomen. Den ursprungliga algoritmen för astronomisk bildsubtraktionsfotometri skalar dåligt och tar lång tid när man hanterar storskaliga bilder. För att matcha utvecklingen av stor datavolym inom astronomiområdet och kravet på realtidsbearbetning, föreslås HOTPANTS för att accelerera astronomisk bildsubtraktionsfotometri.

Uppgift

Vi har i tidigare exjobb implementerat Image Convolution på GPU och på FPGA. På FPGA har vi också implementerat grunden i HOTPANTS-algoritmen, dock med flera förenklingar och i simulerad miljö. Uppgiften i det här exjobbet är att implementera Hotpants-algoritmen fullt ut på FPGA och att göra en jämförelse av prestandan mot befintliga implementationer på GPU.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)