Artefaktfri färgimplementation

Färginterpolation är en av de enklaste och mest använda bildalgoritmerna, som till exempel används vid uppskalning av bilder. Trots detta är det inte så utforskat vilka artefakter som kan uppstå vid färginterpolation.

Uppgift

Uppgiften är att skriva om en befintlig implementation så att den kan integreras som en plugin i GIMP för att sedan lägga upp den som OpenSource.

Det ska göras en subjektiv utvärdering av hur olika artefakter påverkar den upplevda bildkvaliteten och hur bra interpolationsalgoritmen presterar ur kvalitetssynvinkel.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)