Automatiserad systemtest med bildigenkänning

MindRoad utvecklar ett automatiserat verktyg för systemtest av system med grafiska displayer. För att kunna automatisera testningen ska ett bildbehandlingsverktyg tas fram som kan analysera det som visas på displayen och sortera ut text och grafiska symboler. Informationen om vad som visas på displayerna ska återkopplas till testsystemet.

Uppgift

Uppgiften är att designa bildigenkänningen och ta fram en prototypimplementation som visar att lösningen fungerar. Inläsningen av bilder görs genom en extern kamera.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y, I eller liknande utbildning.

Kontakt

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se, eller Anders Larsson, 070-6595847, anders.larsson@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)