Drönardetektering för flygplatser

Många flygplatser har problem med flygande objekt kring flygplatsen. Därför finns det ett behov av att idententifiera om det finns flygande objekt och vilket objekt det i så fall är.

Uppgift

Ta fram en lösning med flera vidvinkelkameror som med bildanalys kan upptäcka och känna igen drönare, fåglar och övriga flygande föremål.

Första steget i exjobbet är att med hjälp av en kamera jämföra inkommande bild med tidigare bilder på samma plats och detektera skillnader.

Nästa steg är att prova metoder för detektering av föremålet som:
- Statiskt uppsatta regler för vad som kännetecknar olika föremål.
- Använda ett självlärande nätverk där man lär upp nätverket med olika flygande föremål.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y, I eller liknande utbildning.

Kontakt

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, asa.detterfelt@mindroad.se, 0706595812.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)