Effektiv utveckling av säkerhetskritisk mjukvara

MindRoad utvecklar system för säkerhetskritisk mjukvara där en kritisk funktion maximalt får gå fel en gång per 10 miljoner timmars drifttid samtidigt som den inte får orsaka problem i någon annan funktion. Med så höga krav, är det inte möjligt att göra faktiska tester utan man måste matematiskt härleda att sannolik­heten blir extremt låg på alla delar och konstruktioner som ingår.

Det finns några sätt att begränsa testarbetet idag som:

  • Initiering och självtest efter uppstart räknas inte in i drifttiden. Det är möjligt att göra operationer som är mindre säkra under initieringen.
  • Allokering av minne enbart får göras i initieringsfasen. Avallokering av minne görs inte. På så sätt säkerställer man att man i runtime aldrig kan råka ut för out-of-memory.

Vad kan man mer göra?

Uppgift

Uppgiften är utreda hur man utvecklar säkerhetskritisk programvara på ett effektivt sätt.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y, I eller liknande utbildning.

Kontakt

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se, eller Anders Larsson, 070-6595847, anders.larsson@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)