Elmätare i mjukvara

I en befintlig design av en 3-fas inverter, en växelriktare, ska en fysisk elmätare bytas ut mot en mjukvara i en AT90PWM3B AVR-microcontroller som styr invertern. Microcontrollern styr sinusgenereringen via PWM-utgångar och via analoga ingångar kan microcontrollern monitorera både spänning och momentan utgångsström.

Vi tror att du har erfarenhet av programmering av inbyggda system, kunskap inom signalbehandling samt en grundläggande förståelse för elektronik och inte är rädd för nya utmaningar.

Uppgift

I arbetet ingår dels att implementera elmätarfunktion och dels att implementera algoritmer och mjukvara för att minska distorsionen skapad av ickelinjäriteter i effektelektroniken. Genom att mäta utgångsströmmen kan kompensation för ickelinjäriteterna implementeras och därmed kan distorsionen minskas från några procent till några promille. Invertern har en effekt av 9kW vilket innebär att mjukvaran som styr invertern är att betrakta som kritisk mjukvara. Noggrannhet och grundläggande förståelse för elektronik och ellära är därför viktigt för att säkert kunna testa mjukvaran.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)