Ergonomisk stude av datorhjälpmedel

Uppgiften är att göra en studie på ergonomiska produkter vid användning av en datormus genom att analysera hjälpmedel som ser till att förhindra skador som uppstår vid användning av en datormus. Analysen görs dels med hjälp av medicinska mätningsinstrument och dels genom att låta personer med skador testa produkterna

Arbetet görs i samarbete med Flashe Gaming Group, som gör ergonomiska och prestationshöjande produkter för gaming- och kontorsmarknaden.

Bakgrundskunskaper

Du bör läsa till civilingenjör på I-, D-, IT-, MT-, U- eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)