Säkerhet i webbaserade system

Vi förvaltar och utvecklar ett webbaserat system som används bland annat av banker. Eftersom ett webbaserat system är särskilt känsligt för olika former av attacker och intrångsförsök ställs det speciella krav på säkerhet på mjukvaran, på förbindelsen, på kryptering, på övervakning och på metoder och arbetssätt.

Idag används OWASP ZAP för testning av mjukvaran, Snort för kontroll av intrångsförsök och SSL för kryptering av kommunikationen med användarna.

Uppgift

Uppgiften är att utreda och utvärdera vilka metoder och arbetssätt som är lämpliga för att:
·         Säkerhetstesta mjukvaran.
·         Övervaka och larma för intrångsförsök.
·         Säkra kommunikationen med användarna.

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)