Spänningsaggregat med låg tomgångsförbrukning

I en befintlig design av ett system för solelsproduktion önskar man förbättra ett egenutvecklat spänningsaggregat. Spänningsaggregatet används för att generera lågspänning, (ca 24V) från högspända batterier, (upp till 600V). Eftersom spänningsaggregatet ansluts till batterier så skulle man vilja få ner tomgångsströmmen så låg att spänningsaggregatet kan vara inkopplat till batterierna under transport utan att ladda ur batterierna under transporten.

Uppgift

Uppgiften är att analysera en befintlig konstruktion av det primärswitchade spänningsaggregatet, genomföra och testa förändringar på detta för att få ner tomgångsförbrukningen samt att cadda och låta tillverka ett nytt kretskort och genomföra jämförande test mot befintligt spänningsaggregat. Spänningsaggregatet kan leverera ca 50W och får i dagsläget med god marginal plats på ett europakort, 100x160 mm. Om tiden tillåter finns även andra önskade förbättringar av spänningsaggregatet.

Vi tror att du har ett intresse av analog elektronik, är nyfiken och inte är rädd för ett svårt exjobb

Bakgrundskunskaper

Vi söker dig som läser till civilingenjör på D, IT, MT, U, Y eller liknande utbildning.

Kontaktperson

För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, asa.detterfelt@mindroad.se.

Ansök här

Fält med * är krav. Övriga är valfria.

  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (Endast Word,RTF,PDF)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)