Drivrutinutveckling Linux

Produkter med inbyggda system har vuxit både i storlek och i funktionalitet från små kontroll- och mätenheter till uppkopplade produkter med ett stort antal applikationer. Det kan vara produkter med grafiska användargränssnitt eller webbaserade användargränssnitt som hanterar många nätverksprotokoll med olika standarder som t ex TCP/IP.

Linux är idag det vanligaste valet när man utvecklar mer kraftfulla och uppkopplade inbyggda system. Linux går att köra på ett antal olika arkitekturer som PowerPC, ARM och MIPS och stöder alla sorters applikationer. Det gör det möjligt att snabbt få upp det mesta av ett inbyggt system med hjälp av standardverktyg och standardapplikationer.

I kursen går vi igenom ett urval av Linux kernel API:s, delsystem och modellen som används för utveckling av drivrutiner. Du kommer utveckla ett par moduler som t ex interagerar med GPIO-systemet och med några olika ramverk för drivrutinutveckling.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas kunna programmera i C och ha viss Linux/Unix-vana.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Kernel overview
 • Introduction to Open Source Software Licenses
 • Configuration
 • Introduction to Kernel modules
 • Character Device drivers
 • Resource management
  • Memory allocations; MMIO
  • Concurrency & Locking
  • Interrupts
  • Sleep & Timers
 • Device Driver model
 • Kernel frameworks
 • Device Tree


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.