Effektiv C++-utveckling i inbyggda system

C++ är ett vanligt språk för utveckling av inbyggda system. Det finns dock en hel del att tänka på för att göra en säker kod.

Efter kursen har du en förståelse för hur kompilatorerna fungerar ur ett embedded-perspektiv. Du får lära dig vad du behöver tänka på för att göra en så effektiv kod som möjligt och hur man skriver C++-kod för ROM, för minnesmappad iO, för ISR:er, signalhanterare och minneshanteringsscheman.

Du får en översikt över de fallgroppar som finns när man använder C++ i säkerhetskritiska system och i realtidssystem.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas kunna programmera i C++.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

  • C++ under huven
  • Aspekter på interfacebaserad programmering
  • Använda C++ i inbyggda system
  • MInneshantering
  • Memory mapped IO (MMIO)
  • Callbacks för C API eller ISR:er
  • Översikt av TR1 och Boost
  • Användbara templates-applikationer


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.