Grunderna i Linux för systemadministratörer

Linux-baserade operativsystem kan man hitta på många ställen idag. Det kan vara små inbyggda system, nätverksroutrar, webb-servrar, superdatorer eller persondatorer som används för mjukvaruutveckling. Trots att kraven varierar så har Linux visat sig vara ett bra och stabilt val som operativsystem för alla dessa system.
 
Kursen vänder sig till de som vill lära grunderna i systemadministration i Linux. Vi går igenom de grundläggande delarna i ett Linuxsystem och lär oss använda grundläggande kommandon. En stor del av utbildningen består av praktiska övningar.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en begränsad Linux-kompetens och som vill ha en förståelse för grunderna i Linux och systemadministration i Linux.

Mål
Efter genomgången utbildning har du de grundläggande kunskaperna för att administrera ett Linux-system.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper i operativsystem och av att använda ett kommandoradsgränssnitt. Det är fördel, men inte ett krav, med viss tidigare erfarenhet av Linux.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Vad är Linux
 • Licenser i Linux
 • Linux-kärnan och root-filsystemet
 • Hjälp och man-sidor
 • Shell-variabler, wildcards och expansions
 • Partitioner, filsystem, i-nodes och filträdet
 • Håda och symboliska länkar
 • Statiska och dynamiska bibliotek
 • Kommandohantering och omdirigering
 • Jobb och processer
 • Texteditors och grundläggande vi-kommandon
 • Sed och andra verktyg för att hantera text
 • Användare, grupper och filrättigheter
 • Lösenord och SSH
 • Filarkiv och komprimering av filer
 • Grundläggandde uppsättning av nätverk, routing och diagnostik
 • Schemaläggning
 • Stanna och starta om systemet

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.