Unix Script och scriptprogrammering

Ett shell script är ett datorprogram som körs i ett Unix/Linux shell, som är en radbaserad interpretator, dvs programmen körs direkt utan att behöva kompileras. Typiska operationer som man gör med shell script är hantera filer, exekvera program och skriva text. Shell script används både för mjukvaruutveckling och för systemadministration. Det finns olika dialekter av shell script, i den här utbildningen utgår vi från Bourne shell scripts, som finns i alla Unix/Linux-system. Kod skriven i Bourne shell script blir snabba, effektiva och går att flytta mellan olika Unix/Linux-system.

I kursen går vi igenom shell script-programmering, systemadministration för automatiserade systemuppgifter och schemaläggning av script. I utbildningen varvas teori och övningar jämt i de olika kursmomenten.

Målgrupp
Målgruppen är utvecklare och systemadministratörer som vill lära sig programmera Unix Shell script.

Mål
Efter genomgången utbildning har du en bred förståelse för möjligheterna med scriptprogrammering och du kan använda Unix shell script i ditt dagliga arbete både i Linux och Unix-miljö.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om mjukvaruutveckling och ha grundläggande kunskaper i Unix.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under en dag.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Systemadministration
  • Automatiserade systemuppgifter som Crond, atd och SystemD
  • Säkerställande av körningar
  • Felsökning och testbarhet
 • Shell-programmering
  • Introduktion till script-programmering
  • Genomgång av olika shell
  • Datatyper
  • Logghantering
  • Datahantering
  • Felhantering och felsökning


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.