Frontend-utveckling med Angular

När det gäller "batteries included"-ramverk för webbutveckling så har Angular etablerat en särställning. I den här kursen så går vi igenom de rena grunderna upp till och med mönster och strategier för verkliga applikationer.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till utvecklare som har en viss rutin kring programmering, men som ännu inte känner sig hemma i webben som plattform.


Bakgrundskunskaper
Deltagare förväntas behärska programmering och ha grundläggande kunskap om HTML och CSS.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I kursen går vi igenom:

  • Introduktion till Typescript
  • En Angular-applikations anatomi: Komponenter och tjänster
  • Dependency Injection i Angular
  • rxjs och händelsedriven programmering
  • Strategier för felsökning
  • RPC och backend-integration
  • Test-metodik
  • Praktiska strategier och mönster
Intresseanmälan
Här görs intresseanmälan till utbildning i FrontEnd-utveckling i Angular.

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila academy@mindroad.se.

Kurstillfällen 2022

Stockholm: 19 - 20 februari
Göteborg: 27 - 28 maj
Linköping: 8 - 9 november

Pris

Aktuellt pris för utbildningen hittar du  här.

Anmälan

Anmälan till kursen Frontend-utveckling med Angular.