C++ Professional Development

C++ är standardspråket för att implementera många former av objektorienterade lösningar, men det är samtidigt ett av de svåraste språken att fullständig bemästra. I den här kursen går vi igenom hur man utvecklar professionella C++ applikationer med hög tillförlitlighet som är återanvändbara, lätta att testa och lätta att vidareutveckla både av dig själv och av andra. Du får också lära dig att behärskar de avancerade koncepten i C++ och hur du gör utvecklar effektiv kod med optimal minneshantering som kan exekvera på olika plattformar.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar.

Målgrupp
Målgruppen är mjukvaruutvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i effektiv C++-programmering.

Mål
Efter kursen slut har du en förståelse för hur du utvecklar professionellt i C++ och skriver effektiv C++-kod. Du får också lära dig att skriva plattformsoberoende kod och hur du kodar med stil i C++.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna bör vara vana vid utveckling i C++.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
Som kursmaterial används boken "Professional C++", av Marc Gregoire, Nicholas A. Solter, Scott J. Kleper, som man också får med sig efter genomförd utbildning. I kursen går vi igenom teorin i de olika kapitlen och varvar med praktiska övningar. Vi går igenom:

Introduction to professional C++

 • Designing professional C++ programs.
 • Designing for reuse.
 • Coding with style.
C++ programming the professional way
 • Gaining proficiency with classes and objects.
 • Mastering classes and objects.
 • Discovering inheritance techniques.
 • Understanding C++ quirks and oddities.
 • Handling Errors.
 • Delving into the standard library.
 • Understanding Containers and Iterators.
 • Mastering STL Algorithms.
 • Using strings and regular expressions
 • Demystifying C++ I/O.
 • Additional library utilities.
 • Customizing and extending the STL.
Mastering advanced features of C++
 • Overloading C++ operators.
 • Writing generic code with templates.
 • Effective memory management.
 • Multithreaded programming with C++.
C++ Software Engineering
 • Maximizing software engineering methods.
 • Writing efficient C++.
 • Developing cross-platform and cross-language applications.
 • Becoming adept at testing.
 • Conquering debugging.
 • Incorporating design techniques and frameworks.
 • Applying design patterns.


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.