C++ Advanced Concepts

C++ är standardspråket för att implementera objektorienterade lösningar. Trots att språket är baserat på C, så finns många subtila syntaktiska och designfrågor att ta ställning till när man programmerar C++. 

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar.

Målgrupp
Målgruppen är mjukvaruutvecklare med erfarenhet av programmering i C++ som vill fördjupa sina kunskaper.

Mål
Efter kursen slut har du en förståelse för:
•        Avancerade språkfunktioner
•        Användning av standardbiblioteket
•        Implementering av objektorienterade begrepp och mönster i C++
•        Effektiv C++-programmeringsteknik
•        Olika sätt att maximera effektiviteten, kodkvalitet och återanvändbarhet.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas kunna utveckla i C/C++.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll

C++ and object-oriented concepts refresher

Copying and Conversions

 • Staticcast, dynamiccast, constcast, and reinterpretcast keyword casts
 • Logical vs physical const-ness and the mutable keyword
 • Converting constructors and the explicit keyword User defined conversion operators.
 • Copy construction and assignment.
Scope
 • Static class members
 • Singleton pattern
 • Nested classes
 • Nested class forward declarations
 • Namespaces
Template Functions
 • Using and implementing generic algorithms with template functions
 • Overloading and specializing template functions
 • Template instantiation and linkage
Template Classes
 • Using and implementing generic types with template classes
 • Multiple template parameters
 • The standard vector, list, pair, and map template classes
Iterators and Algorithms
 • The need for iterators
 • The standard library iterator model
 • Generic algorithms using iterators
 • STL algorithm pitfalls introduction to function objects
Exception Handling
 • Clasifying and handling exceptions
 • Catching and throwing exceptions
 • The standard exception class hierarchy
 • Uncaught exceptions
 • Strategies for handling exceptions
Functional Abstraction
 • Traditional callbacks using function pointers
 • The command pattern
 • More on function objects
 • Member functions pointers


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.