Programmering i Erlang

Erlang är ett funktionellt språk som är specialdesignat för utveckling av distribuerade, parallella telekomapplikationer med fokus på hög tillförlitlighet. Språket utvecklades ursprungligen av Ericsson för att bygga mjukvara för telekomväxlar. 1998 släpptes språket och utvecklingsmiljön som open source och har sedan anammats av ett antal internationella företag.

I kursen går vi igen allt från de grundläggande koncepten i Erlang till hur man utvecklar fullständiga distribuerade applikationer med databasstöd.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar.

Målgrupp
Målgruppen är mjukvaruutvecklare som vill lära sig utveckla applikationer i Erlang.

Mål
Efter kursen slut kan du utveckla en fullskalig distribuerad Erlangapplikation. Du kan använda OTP, Mnesia och vet hur man arbetar med enhetstestning i Erlangmiljön.

Förkunskaper
För att gå utbildningen bör du ha god programmeringsvana av utveckling i olika programspråk. Det är en fördel om du tidigare har kommit i kontakt med funktionell programmering och har erfarenhet av parallellisering.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen genomförs antingen på svenska eller engelska beroende på kursdeltagarnas önskemål.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
Som kursmaterial används boken "Programming Erlang: Software for a Concurrent World", av Joe Armstrong, som man också får med sig efter genomförd utbildning. I kursen går vi igenom en stor del av teorin i de olika kapitlen och varvar med praktiska övningar.

Innehållet i kursen är:

 • The Erlang Concepts and Functionally Programming
 • Modules
 • Pattern Matching
 • Dynamic Typing
 • Recursion
 • Higher Order Functions
 • Error and Exception Handling
 • Concurrency and Multiprocessing
 • OTP – Open Telecom Platform
 • Clients and Servers
 • Event Handlers
 • Supervisors
 • Building OTP Applications
 • Sockets
 • Testing and EUnit
 • Distribution and Distributed OTP Applications
 • Mnesia: The Erlang Database


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.