JavaScript och modern webbutveckling

Javascriptbaserad teknologi har kommit att utgöra en allt större del av stacken för många organisationer. Den här kursen är speciellt framtagen för att uppdatera arbetande utvecklare i den senaste utvecklingen, och hjälpa dem att effektivt dra nytta av det nya ekosystem som vuxit fram kring JavaScript.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till utvecklare med några års erfarenhet i t.ex. Java eller .NET som vill förstärka sin kunskap om frontend-utveckling.

Mål
Efter avslutad kurs så kommer du kunna sätta upp en modern utvecklingsmiljö och utveckla applikationer enligt nuvarande best practice.


Bakgrundskunskaper
För att kunna tillgodogöra din kursen bör du ha programmeringsvana och behärska minst ett annat programmeringsspråk.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
I kursen går vi igenom:

 • Att tänka i JavaScript - skillnader och likheter mot andra språk
 • Nytt i ECMAScript2015, ES7 och ES8
 • Objektorienterade och funktionella problemslösningsmönster
 • Beroendehantering med NPM
 • Byggsystem för frontend-utveckling med Grunt
 • Kompilering och lintning med Babel
 • Webpack, ett modulsystem för frontendutveckling
 • TDD och BDD i JavaScript
 • Centrala webbläsarkoncept: Event-hantering, DOM och XmlHttpRequest
 • Tvåvägskommunikation med Websockets
 • Översikt av frontend-ramverk: Angular, React och Vue
 • Typsäkerhet med Typescript

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.