Mjukvaruarkitektur

Mjukvaruarkitektur är fundamentet som vi bygger våra applikationer på. Ett stadigt och stabilt fundament som är utbyggbart för att kunna klara våra framtida behov underlättar mycket. I kursen lär vi oss vad en bra mjukvaruarkitektur bör hjälpa oss med och vilka problem den löser åt oss. Vi tittar på vilka olika typer av mjukvaruarkitekturer som finns med massor av exempel. Sen går vi igenom möjligheterna att ta en färdig arkitektur, att utöka en arkitektur eller att bygga sin egen arkitektur från grunden kopplat till ert företags förutsättningar.

Kursen lär ut skillnaden på en arkitektur, ett ramverk och ett bibliotek samt när vi bäst nyttjar dem.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till arkitekter, utvecklare, testare, projektledare och övriga som är inblandade i ett större mjukvaruutvecklingsprojekt.

Mål
Efter att ha gått kursen har du en djup förståelse för mjukvaruarkitektur och vad som lämpar sig bra för er typ av projekt. Du kommer även ha god kunskap om många brister i dagens arkitekturer och hur man kan arbeta för att minska dessa brister. Dessutom har du lärt dig att utvärdera befintliga arkitekturer med ett kritiskt förhållningssätt för att se deras styrkor och svagheter samt vilka möjligheter det finns att bygga ut dem för att täcka svagheterna.


Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om mjukvaruutveckling.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under en dag.

Innehåll
I kursen går vi igenom:


Del 1: Introduktion
 • Kursmål
 • Deltagarnas förväntningar som grupp på kursen
 • Vad är mjukvaruarkitektur?
 • Varför skall vi ha en mjukvaruarkitektur?
 • Hur man lär sig bli en mästare på mjukvaruarkitektur
Del 2: Arkitekturmönster
 • Vad är arkitekturmönster?
 • Exempel på arkitekturmönster
 • Typiska problemområden som arkitekturmönster löser
 • Exempel på typer av hög-nivå arkitekturmönster
Del 3: Arkitektur kontra ramverk
 • Vad är skillnaden på arkitektur och ramverk?
 • Vad är skillnaden på ett ramverk och ett bibliotek?
 • Fördelar och nackdelar med ramverk
 • Ramverkets uppgifter
 • Ramverk och icke-funktionella krav
Del 4: Ska jag välja ett befintligt ramverk?
 • Hur man väljer arkitektur/ramverk
 • Huvudanledningen för arkitektur och ramverk
 • Verkligt exempel
 • Formell metod för att välja ramverk
 • Vilka populära ramverk finns idag?
 • Användargränssnitt och ramverk
 • Fysisk hårdvara kopplat till användargränssnittet
 • Populära ramverk för web-baserade applikationer
 • Programspråk 2016/2017 och vad som är mest lämpat för olika typer av projekt
 • Nackdelar med ramverk
 • Ert projekts behov av ramverk
Del 5: Hur man skapar bra API:er
 • Vad är ett API?
 • Specifika kontra generella API:er
 • Generellt om API:er
 • Bra egenskaper för ett API
 • Att skapa en specifikation för ett API
 • Tumregler för API:er

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.