Pythonprogrammering

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python. Kursen börjar med en genomgång av de grundläggande aspekterna på Python. Vi går igenom några typiska användarfall som scriptning, objektorientering, wrapping med mera.

Målgrupp
Målgruppen är mjukvaruutvecklare som vill lära sig Python-programmering.

Mål
Efter genomgången utbildning har du en bred förståelse Pythons möjligheter. Du kan använda Python för utveckling av både små och stora projekt.

Bakgrundskunskaper
För att kunna ta till dig innehållet i kurser ska du ha programmeringsvana.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under en dag.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Introduktion till Python
 • Types
 • Expressions och statements
 • Functions
 • Modules
 • Classes
 • Exceptions
 • Extensions
 • Nyheter i Python
 • Inbyggda funktioner
 • Pythons standardbibliotek (Python with Batteries)
 • Hur man skriver återanvändbara moduler
 • Utveckling av testbar kod


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.

Kurstillfällen:
Stockholm 12/12, 22/2, 25/4,  20/6
Göteborg 23/11, 30/1, 21/3, 23/5
Linköping 14/3

Anmälan och frågor:
Maila asa.detterfelt@mindroad.se för att anmäla dig, eller för eventuella frågor.