Avancerad pythonprogrammering

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python. Kursen är en fördjupningskurs i Python.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som kan programmera Python och som vill fördjupa din kompetens inom hur man programmerar effektivt i Python och i de mer komplexa språk- och verktygskomponenteran.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas behärska Pythonprogrammering.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Modular programming in Python
  • Module
  • Package
  • Library
  • Why to use modularizations
  • Frameworks - Django, Flask, Scrapy
 • Virtual Environments
  • Working with virtual environments
  • Common options for virtual environments
  • Commands for virtual environment
  • What actually happens
  • Managing virtual environment
 • Requirements files and Poetry
 • Use less code
  • The set type
  • Comprehensions
  • Iterators and generators
  • Implementing custom iterators
  • Generator expressions
  • Decorators
  • Decorators with arguments
  • Lambda
  • Functional programming
  • Context manager - With statement
  • Implementing a custom context manager
  • Decorator for custom context manager
  • Why don't we always use the decorator
 • Argparse and click
 • Data files and YAML
  • YAML files
  • PyYAML
 • Templates using Jinja2 and Flask
 • Documentation with Sphinx


Mer information
Är du intresserad av att gå kursen eller vill du ha mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.

Kurstillfällen:
Stockholm 14/12, 26/2, 29/4,  14/6
Göteborg 27/11, 1/2, 25/3, 27/5
Linköping 18/3

Anmälan och frågor:
Maila asa.detterfelt@mindroad.se för att anmäla dig, eller för eventuella frågor.