Avancerad pythonprogrammering

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python. Kursen är en fördjupningskurs i Python.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som kan programmera Python och som vill fördjupa din kompetens inom hur man programmerar effektivt i Python och i de mer komplexa språk- och verktygskomponenteran.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas behärska Pythonprogrammering.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under en dag.

Innehåll
I utbildningen går vi igenom:

 • Pythons modulbibliotek och pip
 • Skapa ordning med virtualenv
 • Requirements.txt och introduktion till pipenv
 • Skriv mindre kod:
  • List, dict och set-comprehensions
  • Lambda-uttryck
  • Iteratorer och generatorer - lazy evaluation
  • @Dekoratorer - Anpassa befintliga funktioner och klasser
  • Kontexthanterare - with
 • Kommandoraden - argparse och click
 • Datafiler och YAML
 • Mallar med Jinja2
 • Dokumentation med Sphinxdoc


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.