Systemprogrammering med Rust

Rust är ett nytt systemprogrammeringsspråk från Mozilla, lämpat för samma typ av sammanhang som C och C++. Det skiljer sig från andra moderna språk i att det inte använder garbage collection för minneshantering. Istället innehåller kompilatorn ett sofistikerat system som inte bara kan avgöra när minne ska allokeras och frigöras, utan som också verifierar att pekare används på ett säkert vis. De garantierna gäller även i multi-trådade program.

Mozilla har framgångsrikt ersatt komplexa delsystem av Firefox med nya system skrivna i Rust, och på så sätt realiserat imponerande prestandavinster. Detta inom ramen för det sk. project Quantum.

Rust är ett modernt, produktivt och produktionsredo språk väl lämpat för t.ex nätverks­program­mering eller inbäddad utveckling.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till utvecklare som vill komma igång med programmering i Rust.

Bakgrundskunskaper
Kursen förutsätter att deltagarna aktivt jobbar med systemprogrammering i t.ex. C, C++, Java, C# eller Go.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I kursen går vi igenom:

  • Rusts designfilosofi
  • Minneshantering i Rust
  • Funktionella idiom i systemprogrammering
  • Structs och Traits
  • Multitrådad programmering i Rust
  • Cargo och Crates
  • Synkron och Asynkron IO
  • Nätverksprogrammering i Rust

Intresseanmälan
Här görs intresseanmälan till utbildning i Systemprogrammering i Rust.

Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila academy@mindroad.se.

Kurstillfällen:
Stockholm 12 - 13/12, 22 - 23/2, 25 - 26/4,  20 - 21/6
Göteborg 23 - 24/11, 30 - 31/1, 21 - 22/3, 22 - 23/5
Linköping 14 - 5/3