Continuous Integration i komplexa system

För att utveckla ett komplext system så vill man så tidigt som möjligt integrera de olika modulerna för att förenkla ett annars komplext integreringsarbete och för att hitta fel och misstag i designen så tidigt som möjligt.

Många företag har sett fördelarna med agila arbetssätt, där Continuous Integration är en viktig del. För utveckling av stora komplexa system ställs man inför nya utmaningar både för det agila arbetssättet i allmänhet och för Continuous Integration i synnerhet.

MindRoad erbjuder ett paket med utbildningar för agil mjukvaruutveckling i komplexa system:

Anmälan
Anmälan till respektive kurs görs under varje kurs. Är du intresserad av ett genomförande av hela paketet kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812 så planerar vi tillsammans när och hur genomförandet ska göras i detalj.