Införande av agila metoder

Allt fler företag inser att agila metoder är en bra strategi och effektiv metod för att bedriva mjukvaruutveckling på ett flexibelt sätt där man kan säkra leveransprecisionen och kan leverera i tid och med rätt kvalitet. Det gäller kanske framför allt företag som idag har hög kvalitet och bra funktionellt innehåll i den leveranser som görs, men tidplanern bygger på för optimistiska tidsuppskattningar vilket gör att leveranserna blir försenade.

Den här utbildningen vänder sig till dem som behöver hjälp med teori, coachning och införande av ett agilt arbetssätt.

En viktig fråga är hur de olika rollerna ska implementeras om man tillämpar ett agilt arbetssätt. Hur kvalitetssäkrar man leveranserna? Hur hanteras en roll som testansvarig i ett agilt arbetssätt? Vem ska ha produktägarrollen? Hur ska Scrum-mastern arbeta? Det här är några av frågorna som vi reder ut under kursens gång.

Målgrupp
Målgruppen är företag som har insett att agila metoder är en effektiv metod för att genomföra mjukvaruutvecklingsarbete på och som behöver hjälp med att införa ett nytt arbetssätt.

Kurslängd
Genomförandet görs under fyra tillfällen under ett halvår. Det första tillfället är en genomgång av teorin samt en workshop för att se hur man bäst anpassar processen för det egna behovet. Det andra tillfället är en sprintplanering med en gemensam planering av den första sprinten. Det tredje och fjärde tillfället är uppföljningsmöten där processen anpassas ytterligare kombinerat med ytterligare teoretiska genomgångar. Uppföljningsmötena görs i form av gemensamma retrospectives.

Innehåll
Tillfälle ett, en förmiddag.
Uppstartsmöte på en halv arbetsdag, som inleds med två timmars teoretisk genomgång, följt av två timmars workshop.  Innehåll i den teoretiska genomgången:

 • Orientering i agila metoder.
 1. Vad är agila metoder?
 2. Varför ska man använda agila arbetssätt?
 3. Kort historik.
 4. Framtid.
 • Scrum – en väldefinierad utvecklingsprocess.
 1. Hur fungerar Scrum?
 2. Roller.
 3. Estimering och planering.
 4. Fördelar och fallgropar med Scrum.
 • Kanban – en metod för att förbättra den befintliga processen.
 1. Bakgrund (Lean).
 2. Grunder i Kanban.
 3. Planering.
 4. Fallgropar.
 • Verktyg för distribuerad utveckling
 1. Jira
 2. TFS

Innehåll i workshopen:

 • Hur ser processen och arbetssätten ut idag?
 • Visualisering av processen.
 • Vilka problem och utmaningar finns idag?
 • Vad vill man uppnå?
 • Vilken metod skulle fungera bäst?
 1. Revolutionär förbättring – Scrum?
 2. Evolutionär förbättring – Kanban?
 3. Kombination av Scrum/Kanban?
 • Framtagning av den första back-loggen.

Tillfälle två, en förmiddag – Sprintplanering
Vid det andra tillfället görs den första sprintplaneringen baserat på back-loggen som tagits fram i workshopen veckan innan. Den första sprinten planeras till två veckors arbete. Vid tillfället görs:

 • Uppsättning av Scrum-Kanban-tavla.
 • Genomgång av back-loggen.
 • Sprintplanering.

Tillfälle tre: en eftermiddag - Retrospective
Efter varje sprint görs ett retrospective där man utvärderar sprinten och går igenom vad som kan förbättras, göras annorlunda och vidare anpassning av arbetssättet. Vid tillfälle tre görs:

 • Återblick och diskussion om vad som kan förbättras.
 • Anpassningar av arbetssättet.
 • Coachning med en timmas ytterligare teori och rekommendationer, som anpassas efter situationen.

Tillfälle fyra, en eftermiddag – Retrospective
Tillfälle fyra är retrospective efter andra sprinten. Vid det fjärde tillfället görs samma sak som vid det tredje tillfället:

 • Återblick och diskussion om vad som kan förbättras.
 • Anpassningar av arbetssättet.
 • Coachning med en timmas ytterligare teori och rekommendationer, som anpassas efter situationen.


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.

"Det finns nog inget som vi har investerat i som gett så mycket"

Jan Brugård, VD Wolfram Mathcore AB

Pris

Kontakta oss för en offert.