Jira och processtöd för det agila företaget

En paradox med modern mjukvaruutveckling är att ju agilare man är, ju snabbare man reagerar på kundönskemål, ju fler bollar man har i luften samtidigt, desto större är behovet av fasta hållpunkter. Man måste komma ihåg vad man gjort på ett projekt, hur mycket man har kvar på det, hur mycket tid det tog, vilken mjukvara som levererats till vilken kund och vilka dokument man skickat till dem eller som man fått. Kort sagt behöver man stödsystem, men för att fortsätta vara agil får inte dessa system vara i vägen för det man försöker åstadkomma.

I kursen går vi igenom Jira, Jira Agile, Confluence, Stash och Cognidox steg för steg.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till företag i tillväxt som vill ha rätt stöd för att arbeta effektivt. Den vänder sig också till IT-företag, stora som små, som vill utbilda sig i det bästa marknaden har att erbjuda.

Mål
I kursen går vi igenom följande verktyg:

  • Jira från Atlassian - hur det kan användas och konfigureras för ärendehantering, projektstyrning, support och mycket annat.
  • Jira Agile - som länge varit ett tillägg till Jira för agil utveckling med Scrum och Kanban. Från och med Jira version 7.0 ingår Jira Agile som en del av produkten Jira Software.
  • Confluence - Atlassians Wiki, som är djupt och smidigt integrerad med Jira och Jira Agile.
  • Stash - Atlassians verktyg för att smidigt och grafiskt administrera repon i Git och Mercurial, organisera utvecklingsprocessen och kvalitetssäkra och granska kod.
  • Cognidox - ett smidigt, komplett och webbaserat dokumenthanteringssystem. Med Cognidox har du alltid kontroll över dina dokument och arbetar alltid med rätt version.
Utbildningen kan med fördel kompletteras med våra kurser i Continuous Integration med Jenkins, Införande av agila metoder och kursen i Git.

Rätt använda eliminerar de verktyg som behandlas i kursen en stor mängd problem och låter företag koncentrera sig på vad de är bra på; att leverera värde till sina kunder.
 

Instruktör
Instruktör är Erik Lidström, teknologie doktor som har arbetat med komplex mjukvaruutveckling sedan år 2000 både i Sverige och internationellt med fokus på systemfrågor, organisation och utvecklingsmetodik.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande förståelse för mjukvaru- och systemutveckling.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under fyra dagar.

Innehåll
Kursinnehållet är:

Orientering i stödsystemen
Varför behöver man dem?
Vad kan de hjälpa till med?
En genomgång av ett exempel på arbetsflöde

Jira
Genomgång av användningen av Jira
Övningsuppgifter

Confluence
Genomgång av användningen av Confluence
Övningsuppgifter

Installation och grundläggande administration av Jira och Confluence

Jira Agile (numera en del av Jira Software)
Kort genomgång av Scrum och Kanban
Jira Agile med Scrum
Jira Agile för Kanban
Övningsuppgifter

Fördjupning i administrationen av Jira och Confluence
Jira Schemes
Egna workflows för Jira
Add-ons för Jira
Introduktion till integration med LDAP/AD
Strategier kring administrationen av Jira
Backuper

Stash
Kort introduktion till Git
Användning av Stash
Administration av Stash
Integration av Stash med Jira och Confluence
Övningsuppgifter

Dokumenthantering med Cognidox
Introduktion till dokumenthantering med Cognidox och smärtfri versionshantering av alla typer av dokument
Arbetsflöden
Hur man arbetar med dokumentmallar
Användarprofiler
Säkerhetsgrupper
Administration, backup, integration med LDAP/AD
Övningsuppgifter


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.