Kravhantering - IREB-förberedande kurs

Utbildningen är en grundläggande utbildning inom kravhantering. Kursen är förberedande för en IREB-certifiering, men certifieringen ingår inte i kursen. Certifiering kan dock erbjudas på begäran.

Kravhantering är det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas av tekniska system. Det är en central del för framtagning av alla typer av system. När man tar fram kraven och arbetar med krav för ett system fokuserar man på att ta reda på alla intressenters mål med systemet och beskriver dem på ett sätt så att man utveckla system som uppfyller intressenternas mål. Vår kurs är fokuserad på mjukvaruutveckling och Systems Engineering för t.ex. inbyggda system, säkerhetskritiska system och informationssystem (IT-system).

IREB är idag den enda internationellt erkända certifieringen för kravhantering. Den erbjuds av IREB, som är en icke vinstdrivande organisation, med internationella experter inom alla aspekter av kravhantering. Experterna är framstående forskare, författare, utbildare, seniora konsulter och kravingenjörer som arbetar för att höja standarden inom kravdisciplinen.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som är inblandade i kravhanteringsprocessen, mjukvaruutvecklare, systemanalytiker, domänexperter, kravaanlytiker och projektledare.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om hur man arbetar med mjukvaruutveckling.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under tre dagar.

Innehåll
De olika delarna i kursen är:

  • Introduction and Foundations
  • System and System Context
  • Requirements Elicitation
  • Requirements Documentation
  • Documentation of Requirements using Natural Language
  • Model-based Documentation of Requirements
  • Requirements validations and negotiation
  • Requirements Management
  • Tool Support


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.