Software Testing - ISTQB-förberedande utbildning

Grundläggande utbildning inom mjukvarutest för dig som är intresserad av mjukvarutest, eller som har börjat jobba som mjukvarutestare. I kursen tar vi upp testandets psykologi, den grundläggande testprocessen, testcykeln för mjukvarutester, olika testtyper, designtekniker för testning, testledning, ekonomi, och resurser.

Kursen är förberedande för ISTQB-certifiering. Certifieringen görs inte i samband med kurstillfället, men certifiering erbjuds på begäran.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av test eller har börjat jobbat med mjukvarutestning.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om hur man arbetar med mjukvaruutveckling.

Instruktör
Instruktör är Kristian Randjelovic med mer än 15 års erfarenhet av mjukvarutestning och testledning från företag som Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Ericsson, Teligent, Nokia och Motorola.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Kursen genomförs under två dagar.

Innehåll
I kursen tar vi upp följande ämnen:

  • Psychology of Testing
  • Fundamental Test Process
  • Testing Software Cycle
  • Test Types
  • Test Design Techniques
  • Test Management
  • Economy Aspects
  • Resources


Mer information
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-6595812, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.